Sustiprintos pajėgos fiksuoti pažeidimus keliuose

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­ja ir to­liau ne­ža­da to­le­ruo­ti pa­žei­dė­jų ke­liuo­se, pa­tru­lia­vi­mas stip­ri­na­mas.

Vi­są va­sa­rą Šiau­lių ap­skri­ty­je pa­tru­liuo­ja du pa­pil­do­mi (ne­žy­mė­ti) po­li­ci­jos eki­pa­žai, ku­rie fik­suo­ja vai­ruo­to­jų da­ro­mus pa­žei­di­mus (nuo chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo iki nau­do­ji­mo­si mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu vai­ruo­jant).

Vai­ruo­to­jai stab­do­mi tik išim­ti­nais at­ve­jais, daž­niau­siai pa­žei­di­mai fik­suo­ja­mi vaiz­do įra­šy­mo prie­mo­nė­mis vė­liau apie tai in­for­muo­jant vai­ruo­to­jus.

Komentarai

kike    Pen, 2019-06-21 / 19:16
Žinoma, kur daugiau dirbs policija. Į visus kitus nusikaltimus reaguoja tik jiems įvykus, jokios prevencijos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.