ŠAFF prezidentu perrinktas Gintautas Mirauskas

ŠAFF nuotr.
ŠAFF valdyba (iš kairės): Vytis Audinis, Deivis Kančelskis, ŠAFF prezidentas Gintautas Mirauskas, Mantas Zemeckas, Rimantas Viktoravičius.
Kovo 10 dieną įvyko eilinis visuotinis Šiaulių apskrities futbolo federacijos (ŠAFF) narių susirinkimas, kurio metu vyko ŠAFF prezidento bei valdybos rinkimai.

Susirinkime iš 25 apskrities narių dalyvavo 16 narių. Susirinkime ŠAFF prezidentas Gintautas Mirauskas pristatė 2021 metų veiklos bei finansinę ataskaitas. Taip pat pristatyta ŠAFF įstatų nauja redakcija. Tiek finansinė ataskaita, tiek įstatų nauja redakcija buvo patvirtintos vienbalsiai.

ŠAFF prezidento rinkimuose buvo viena kandidatūra – Gintauto Mirausko, kurią iškėlė sporto klubas „Saulininkas“. Slapto balsavimo metu Gintautas Mirauskas sulaukė 15 balsų už bei taip išrinktas ŠAFF prezidentu ketverių metų kadencijai.

Valdybos rinkimuose buvo pasiūlytos keturios kandidatūros – Rimanto Viktoravičiaus, Deivio Kančelskio, Manto Zemecko bei Vyčio Audinio. Slapto balsavimo metu R. Viktoravičius, M. Zemeckas ir V. Audinis sulaukė po 16 balsų „už“, D. Kančelskis – 14 balsų, todėl tiek ŠAFF prezidentas, tiek visa valdyba tęs darbus toliau.