Iš pajūrio plaukikai grįžo su 20 medalių

"Del­fi­no" nuo­tr.
Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" ko­man­da Klai­pė­do­je pel­nė net 20 vi­sų tri­jų spal­vų me­da­lių.
Klai­pė­do­je vy­ku­sio­se tarp­tau­ti­nė­se "Gin­ta­ro tau­rės" plau­ki­mo var­žy­bo­se 20 me­da­lių pel­nė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai.

15 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je Ma­tas Juo­za­pai­tis 200 m krū­ti­ne rung­ty­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ja vie­tą (2 min. 48,28 sek.; 4 da­ly­viai). 14 m. ber­niu­kų gru­pė­je Do­mas Skir­man­tas bu­vo ant­ras plauk­da­mas 50 m krū­ti­ne (37,95 sek.; 6 dal.) ir tre­čias – 200 m krū­ti­ne (3 min. 5,99 sek.; 4 dal.). Kris­tu­pas Kvit­ko pel­nė tre­čią­ją vie­tą plauk­da­mas 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 30,66 sek.; 14 dal.). 13 m. ber­niu­kų gru­pė­je Nei­las Vai­čiu­lis bu­vo ne­pra­len­kia­mas dvie­jo­se rung­ty­se: 50 m krū­ti­ne (33,3 sek.; 12 dal.) ir 200 m krū­ti­ne (2 min. 40,97 sek.; 11 dal.). Ber­niu­kus tre­ni­ruo­ja tre­ne­ris Egi­di­jus Šiaut­ku­lis.

Si­dab­ro me­da­liu 13 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je pa­si­puo­šė Do­mi­ny­kas Žie­das. Jis ant­ras at­plau­kė 50 m nu­ga­ra (35,25 sek.; 11 dal.). Taip pat ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ir Ni­ki­ta Be­lo­vas plauk­da­mas 50 m lais­vu sti­liu­mi (28,46 sek.; 30 dal.). Abu spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Vil­ma Staš­ku­vie­nė.

11 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je dvie­jo­se rung­ty­se nu­ga­lė­to­ja ta­po Ug­nė Šiaut­ku­ly­tė (tren. E. Šiaut­ku­lis): 50 m lais­vu sti­liu­mi (32,03 sek.; 15 dal.) ir 200 m krū­ti­ne (3 min. 12,05 sek.; 5 dal.).

Taip pat dviem auk­so me­da­liais pa­si­puo­šė 13 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je rung­ty­nia­vu­si Eg­lė Moc­kai­ty­tė: 50 m lais­vu sti­liu­mi (29,97 sek.; 15 dal.) ir 200 m tuo pa­čiu sti­liu­mi (2 min. 30,72 sek.; 8 dal.). Gus­tė Gri­ga­lai­ty­tė li­ko ant­ra 200 m pe­te­liš­ke rung­ty­je (3 min. 20,47 sek. 2 dal.), Ka­mi­lė Ku­li­kaus­kai­tė pel­nė tre­čią­ją vie­tą plauk­da­ma 200 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (2 min. 58,3 sek.; 6 dal.). Ula Sin­ke­vi­čiū­tė 50 m krū­ti­ne rung­ty­je bu­vo tre­čia (39,44 sek.; 5 dal.), o 200 m tuo pa­čiu sti­liu­mi – ant­ra (3 min. 12,04 sek.; 3 dal.). Mer­gai­tes tre­ni­ruo­ja V. Staš­ku­vie­nė.

14 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je Ug­nė Ne­meik­šy­tė pel­nė du si­dab­ro ap­do­va­no­ji­mus: 50 m krū­ti­ne (41,54 sek.; 3 dal.) ir 200 m tuo pa­čiu sti­liu­mi (3 min. 8,39 sek.; 2 dal.). Ug­nė Ta­ku­še­vi­čiū­tė bu­vo ne­pra­len­kia­ma 50 m lais­vu sti­liu­mi (29,24 sek.; 5 dal.) ir 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 17,94 sek.; 5 dal.). Abi plau­ki­kes tre­ni­ruo­ja E. Šiaut­ku­lis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.