Juliaus Janonio gimnazijoje bus mokoma kinų kalbos

Kris­ti­na Bud­ry­tė, dar bū­da­ma moks­lei­vė, sa­va­ran­kiš­kai mo­kė­si ki­nų, o da­bar Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je šios kal­bos mo­kys gim­na­zis­tus.

klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė

Ar galite įsivaizduoti – gimnazijoje bus galima mokytis kinų kalbos! Spalio 20 dieną gimnazijos konferencijų salėje buvusi Juliaus Janonio gimnazijos mokinė Kristina BUDRYTĖ prisistatė ir supažindino būsimuosius kinų kalbos ir kultūros mokinius su Kinija, jos kultūra. Gimnazijos alumnė pasidalijo savo patirtimi iš studijų Kinijoje, trijuose skirtinguose regionuose.

Kursų Kinų K&K JJG vadovė pripažino, jog sunkiausia buvo perlipti kalbos barjerą, tačiau laikui bėgant, bendraujant su draugais ir savarankiškai keliaujant, tai pavyko.

K. Budrytė pristatė mokymų programą ir pasidalijo keliais įdomiais faktais iš gyvenimo Kinijoje. Pasakojo, kad žmonės skirtinguose Kinijos regionuose yra skirtingi, skiriasi jų išvaizda ir ūgis.

Kristina Budrytė atsakė į klausytojams kilusius klausimus ir kartu su jais atliko atsipalaidavimo pratimą.