Kolekcininkas papildė albumą apie automobilius

Šiuo mokesčiu nebus apmokestinti istoriniai automobiliai. Nuotraukoje - leidinio „Senieji automobiliai Lietuvoje ir tautiečių emigracijoje 1916–1945“ viršelis.
Šiaulietis kolekcininkas Petras Kaminskas išleido albumo „Senieji automobiliai šiauliečių fotografijose“ (2019) papildytą leidinį nauju pavadinimu: „Senieji automobiliai Lietuvoje ir tautiečių emigracijoje 1916–1945“.
Maršrutinis autobusas Kelmė-Šiauliai, fotografuota Šiauliuose. Kelmiškių Kondrotų šeimos archyvas.

Pasak kolekcininko, albume norėjosi pateikti, ką kolekcininkai, draugai, pažįstami, su kuriais tenka bendrauti, turi savo archyvuose.

2019 metais išleistame albume buvo 225 fotografijos, papildytame – 412. Kai kur fotografijose automobilis matomas tik iš dalies, apsuptyje žmonių ar kitų objektų. Pateikti ir butaforiniai, studijiniai automobiliai.

Pasak kolekcininko, tarpukariu automobilį ne kiekvienas galėjo įsigyti, tad fotografai siūlydavo fotografuotis prie butaforinio automobilio ar fotografiją įstatyti į automobilio langą.

Prisiminti ir vaikiški automobiliai, kurie važiuodavo minant pedalus arba pasispiriant kojomis. Keletas puslapių paskirta įvairiai ratinei technikai.

Kolekcininkas į albumą surinko nemažai specialios paskirties automobilių: ugniagesių, greitosios medicinos pagalbos, keleivinių autobusų, taksi, sunkvežimių, Lietuvos kariuomenės ratinių šarvuočių.

Prisiminti ir lietuvių emigrantų automobiliai įvairiose užsienio šalyse.

Leidinyje publikuojami vairuotojų pažymėjimai, 1931 metais vykusių automobilių lenktynių „Aplink Lietuvą“ plaketė, taksistų ženklelis, nestandartinės automobilių numerių lentelės, keletas dokumentų, reklaminių skelbimų iš tarpukario Lietuvos spaudos.

Pateikiamos ir šiauliečio dailininko Antano Krištopaičio akvarelės, sumažintos iki atviruko dydžio, jose pavaizduoti jo mėgstami automobiliai. Šie darbai tapyti tremtyje nuo 1940 iki 1957 metų.

Pabaigoje išvardyti fotografijas skolinusių ar dovanojusių asmenų ir vietovardžių, kuriuose užfiksuotas automobilis sąrašai.

Leidinyje panaudotos fotografijos iš P. Kaminsko filokartijos rinkinio, taip pat iš kolekcininkų, draugų, pažįstamų, skolinusių ir dovanojusių, asmeninių archyvų.

Ypač daug prie leidinio savo fotografijomis prisidėjo Šiauliuose gimęs ir gyvenęs dailininkas, kultūrininkas Saulius Kruopis, aktyvūs, visada geranoriškai padedantys kolekcininkai Arvydas Skerys, Raimundas Jucius, Arvydas Jurkaitis. Talkino, dalinosi informacija Jonas Garšva (JAV), Živilė Kavaliauskaitė.

Leidinyje fotografijos padidintos apytikriai 10 procentų, 100x150 mm.