Kleboniškių kaime – klojimo teatras ir senieji amatai

Lau­ros PRAS­CE­VI­ČIŪ­TĖS nuo­tr.
Žy­din­tis Kle­bo­niš­kių kai­mas sa­vait­ga­lį bus pil­nas sma­gaus šur­mu­lio: šian­dien klo­ji­me Usė­nų se­niū­ni­jos et­nog­ra­fi­nis mė­gė­jų teat­ras vai­dins spek­tak­lį „Ne­ge­lys“, ry­toj vyks Se­nų­jų ama­tų ir edu­ka­ci­jų die­nos.
Savaitgalį Kleboniškių kaimo buities muziejus (Radviliškio r.) vėl bus pilnas gyvybės: tęsis popiečių klojimo teatre sezonas bei senųjų amatų ir edukacijų dienos.

Vakar Kleboniškių kaimo klojime Mažosios Lietuvos regionui atstovaujantis Usėnų seniūnijos etnografinis mėgėjų teatras vaidin spektaklį „Negelys“.

Prieš spektaklį muziejaus svečiai kviesti smagiai praleisti laiką edukacinėje programoje „Kaip buvo pramogaujama“, išbandyti atkurtus senuosius žaislus ir žaidimus.

Po vaidinimo žiūrovams ir aktoriams pasiūlyta paragauti kekso, kepto pagal XX a. I pusės receptą, paskanauti žolelių arbatos.

Aukštaitijos regiono šokių ir žaidimų mokys etnografinis ansamblis „Aidija“.

Šiemet projekto „Šeštadienių popietės klojimo teatre“ repertuare numatyti septyni spektakliai. Liepos 18 dieną spektaklį „Čia jums ne arklidė“ vaidins Marijampolės dramos teatras.

Sekmadienį nuo 11 iki 17 valandos Kleboniškių kaimo kiemuose ir trobose veiks amatų dirbtuvės – tęsis praėjusį savaitgalį prasidėjusios „Senųjų amatų ir edukacijų dienos“.

Senųjų amatų paslaptimis dalysis net 10 amatininkų ir edukatorių: puodžius, pintinių pynėja, siuvėja, audėja, šiaudinių sodų rišėjas, veiks lėlių iš skiaučių siuvimo, virvelių vijimo, linų apdirbimo ir kt. edukacinės programos – įdomios veiklos netrūks iki vakaro.

„Senųjų amatų ir edukacijų dienos“ yra projekto „Kasdieniniai ir šventiniai darbai bei amatai Kleboniškių kaimo buities muziejuje“ renginys.

„Senųjų amatų ir edukacijų dienos“ tęsis liepos 3 d. ir 17 d., rugpjūčio 1 d. ir 14 d.

Projektus „Šeštadienių popietės klojimo teatre“ ir „Kasdieniniai ir šventiniai darbai bei amatai Kleboniškių kaimo buities muziejuje“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Radviliškio rajono savivaldybė.