Įteikta Jono Marcinkevičiaus literatūrinė premija

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuotr.
Jono Marcinkevičiaus literatūrinė premija įteikta literatui, publicistui, kraštotyrininkui Aleksandrui Šidlauskui už eseistinę apysaką „Aš – Buračėlis“.
Šiemet Radviliškio rajono savivaldybės ir jos viešosios bibliotekos literatūrinė Jono Marcinkevičiaus premija įteikta kraštiečiui literatui, publicistui, kraštotyrininkui Aleksandrui Šidlauskui už eseistinę apysaką „Aš – Buračėlis“. Šis apdovanojimas skiriamas už geriausią prozos knygą – taip radviliškiečiai pagerbia iš šio miesto kilusio rašytojo, žurnalisto bei dramaturgo Jono Marcinkevičiaus atminimą ir prisideda prie šalies literatūros populiarinimo.

Premiją ir laureato pažymėjimą rašytojui A. Šidlauskui įteikė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Krikščiūnas.

A. Šidlauskas – vienas iš Radviliškio viešosios bibliotekos leidžiamo kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ iniciatorių, aktyvus redkolegijos narys, dažnas žurnalo straipsnių bendraautoris ir pagalbininkas, Radviliškio savivaldybės viešosios bibliotekos ir rajono literatų klubo „Jonvabalis“ bičiulis. 2007 m. jam suteiktas Radviliškio viešosios bibliotekos Šviesuolio vardas.

A. Šidlauskas buvo išrinktas Vilniaus radviliškėnų bendrijos tarybos pirmininku, iki šios tebėra gana aktyvus šios bendrijos narys. Yra sukaupęs ir viešosios bibliotekos fondams perdavęs vertingos medžiagos apie įvairias Radviliškio krašto vietoves, kalbą, objektus, istorinius įvykius, asmenybes. Nuolat palaiko ryšius su gimtuoju kraštu.

Susirinkusiems į premijos teikimo šventę dėkojo viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Marcinkienė, šilčiausius linkėjimus ir gėles premijos laureatui perdavė Radviliškio tėviškėnų bendrijos pirmininkė Aldona Januševičienė.

Renginio metu buvo skaitomos ištraukos iš premijos laureato knygos „Aš – Buračėlis“. Knygos turinį išsamiai aptarė Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ narė – viena iš konkurso vertinimo komisijos narių – Dalia Šalengienė.

Muzikinius kūrinius dovanojo Grinkiškio kultūros namų duetas, vadovė Virginija Šepronienė. Muzikantai dainavo A. Šidlausko kurtas dainas. Kaip sakė autorius, kraštiečiai „pataikė“ tiesiai į širdį.

Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti visuomeninės organizacijos, leidyklos, kūrybinės sąjungos ir susivienijimai, literatų klubai, knygų skaitytojai, patys autoriai. Šiais metais premijos nominacijai buvo pateiktas vienintelis kūrinys, todėl vertinimo komisijai nebuvo sunku apsispręsti dėl šios premijos teikimo.

Konkurse dalyvauja tik kraštiečiai autoriai arba autoriai, išleidę prozos knygas Radviliškio krašto tematika. Premijos laimėtoją renka Radviliškio viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

Premiją jau yra gavę šie rašytojai: Rimantas Vanagas už knygą „Žmonės mylėjo žmones“, Laura Sintija Černiauskaitė už knygą „Artumo jausmas“, Ema Mikulėnaitė už knygą „Tu man papasakok“, Ramūnas Kasparavičius už knygą „Visų gražiausia“, Juozas Jasaitis už knygą „Per sutemas“, Alvydas Šlepikas už knygą „Mano vardas Marytė“, Vladas Kalvaitis už knygą „Sustiprinto režimo barakas“, Birutė Jonuškaitė už knygą „Baltų užtrauktukų tango“ bei knygos „Prie Šušvės ir Žadikės. Pašušvio parapija“ sudarytoja Vida Povilaitytė-Kazlauskienė (po mirties).