Simono Daukanto muziejuje – numizmatikos kolekcija

Papilės Simono Daukanto muziejaus nuotr.
Papilės Simono Daukanto muziejaus eksponatų kolekciją papildė a. a. Jadvygos Vainorienės surinktos ir jos sūnaus Kęstučio Vainoriaus muziejui perduotos monetos (1925–2014 m.).
Papilėje (Akmenės r.) esantis Simono Daukanto muziejus gavo neįkainojamą dovaną – naują eksponatą.

Eksponatas atkeliavo iš Klaipėdos, jį muziejui dovanojęs žmogus lankėsi Papilėje, kuri, pasirodo, jam nesvetima. Šiose apylinkėse, kaip ir jis pats, gyveno jo a. a. mama Jadvyga Vainorienė – buvusi aktyvi Papilės seniūnijos bendruomenės narė, savo santaupomis prisidėjusi prie Papilės krašto monografijos leidybos.

Jos sūnus Kęstutis Vainorius Simono Daukanto muziejui perdavė a. a. mamos ne vienerius metus rinktas monetas – numizmatikos kolekciją, kuri sugulė ant Lietuvos žemėlapio ir virto Lietuvos pinigų istoriją atspindinčiu paveikslu.