Šiaulių rajono garbės piliečio vardą siūloma suteikti Feliksui Rudzinskui

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.
Kuršėnų šeimos namų direktorius Feliksas Rudzinskas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybai pritarus, taptų ketvirtu Šiaulių rajono garbės piliečiu.

Sausio 18 dieną vykusiame Šiaulių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdyje komisijos nariai balsų dauguma nusprendė Šiaulių rajono garbės piliečio vardą suteikti Kuršėnų šeimos namų direktoriui Feliksui Rudzinskui. Komisija šį titulą ilgamečiam Kuršėnų vaikų globos namų, kurie pervadinti į Kuršėnų šeimos namus, vadovui skyrė už ypatingus nuopelnus ir reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui kuriant kompleksinę socialinių paslaugų sistemą bei formuojant pozityvų Šiaulių rajono įvaizdį Lietuvos Respublikos socialinėje srityje.

F. Rudzinsko kandidatūrą 2020 metų Šiaulių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai pateikė Daugėlių progimnazija.

Kuršėnų šeimos namų direktoriaus dėka įstaigoje rami, šeimyniška atmosfera, kur ir darbuotojai, ir ugdytiniai bei paslaugas čia gaunančios šeimos jaučiasi gerai, žinodami, kad visada bus išklausyti, išgirsti ir visada bus pagelbėta, kokia sudėtinga situacija bebūtų, visada bus rasta geriausia išeitis iš blogiausios situacijos.

Ypatingas F. Rudzinsko indėlis, kad jis sugebėjo išlaikyti tradiciją Kuršėnų vaikų globos namuose turėti savo ūkį, kur vaikai augtų mokydamiesi kasdienio gyvenimo, ūkio darbų ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui. Pavyko įkurti nedidelį gyvąjį kampelį, kuris pamažu tampa puikiu, analogų tarp globos įstaigų Lietuvoje neturinčiu nedideliu žirgynu, kur vaikai ne tik laidžia laisvalaikį, bet ir mokosi prižiūrėti gyvūnus, jais rūpintis taip ugdydami savo įgūdžius rūpintis kitais, dirbti įvairius darbus.

Rekomendacijas dėl F. Rudzinsko kandidatūros į rajono garbės vardo piliečius teikusieji pažymėjo, kad jo indėlis yra ryškus ne tik teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams Šiaulių rajone, bet ir formuojant visos šalies socialinę politiką. Taip pat pabrėžiamas itin jautrus, atsakingas požiūris į globojamų vaikų gerovę, siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas ir aplinką, kurioje globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinti vaikai galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui.

F. Rudzinsko kandidatūra bus teikiama tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai sausio 26 dienos posėdyje. Jeigu Taryba pritars, F. Rudzinskas taps ketvirtuoju Šiaulių rajono garbės piliečiu.