Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia viešąjį konkursą prekybinių vagonėlių nuomai

vagon
"Latrus LAT D2F" – inv. Nr. 12060026, valst. Nr. GA774 (maisto prekių) ir inv. Nr. 12060029, valst. Nr. FJ680 (maisto prekių), įsigijimo metai 2013 m., išmatavimai 2,40x2,40x4,00, apžiūros adresas: Ventos g. 85, Kuršėnų m.

Pradinė nuomos kaina prekybiniams vagonėliams – 51,16 Eur (maisto prekių prekybiniams vagonėliams) per mėnesį, kainos nurodytos be PVM. Prekybinių vagonėlių naudojimo paskirtis – prekybos paslaugų teikimui.

Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke iki 2021 m. spalio 13 d. 9.00 val. siunčiant laišku adresu: Vilniaus g. 263, LT-90160 Šiauliai, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, ar susisiekiant su Ūkio ir transporto skyriaus vedėju Antanu Šepučiu mob. 8 614 74322. Ant voko turi būti užrašyta: „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas bei adresas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodoma prekybinio vagonėlio nuomos kaina per mėnesį eurais (be PVM), bet ne mažesnė nei nurodyta Konkurso sąlygų 8 punkte;

4. pageidaujamas nuomos terminas;

5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

6. pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai;

7. prekybinių vagonėlių viešojo nuomos konkurso sąlygos Šiaulių rajono savivaldybės turto – Latrus LAT D2F – inv. Nr. 12060026, valst. Nr. GA774 (maisto prekių) ir inv. Nr. 12060029, valst. Nr. FJ680 (maisto prekių) esančių adresu: Ventos g. 85, Kuršėnų m., viešinamos Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliuraj.lt – skelbimuose.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Užs. Nr. 491891