Reikalai dėl P. M. Juro įamžinimo Šiaulių rajone pajudėjo

Rimos Baškienės nuotr.
Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius sukvietė į pasitarimą Briduose dėl iš šio krašto kilusio žymiojo išeivio kunigo, JAV lietuvių visuomenės veikėjo, mecenato, lietuvių kultūros puoselėtojo išeivijoje, garsiojo muziejaus Putname įsteigėjo Pranciškaus Mykolo Juro įamžinimo – šią vasarą minėtas jo 130-metis.

Kaip papasakojo Seimo ir Pasaulio lietuvių komisijos narys, vienas iš šios idėjos iniciatorių Stasys Tumėnas, susitikimo-diskusijos metu dalyvavo, išsakė savo argumentus, siūlymus Seimo narė R. Baškienė, Kultūros skyriaus vedėjas T. Vaitkus, D. Martinaitienė, rajono viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojas A. Šlivinskas, seniūnas R. Šiumberevičius, seniūnaitė R. Šiškuvienė, asociacijos „Bridų bendruomenė“ nariai.

Tarp dalyvavusių – ir krašto žymus kraštotyrininkas S. Balčiūnas. Netikėtumas – į susitikimą atvyko svečias prof. G. Merkys, kuris papasakojo, kad P. Juras yra jo senelio Roko Juro brolis. G. Merkio šeima iki pat 1980 metų (kunigo mirties) bendravo laiškais. Susitikimo dalyviai vieningai sutarė, kad P. Juro atminimą būtina įamžinti. Daugelis teigė, kad tikslinga sukurti koplytstulpį ar atidengti akmenį, surengti renginį Bridų ar Kuršėnų bibliotekoje, į kurį reiktų pakviesti ir pranciškonus vienuolius iš Kretingos ir vienuolyno prie Kryžių kalno.

Daugiausia pritarimo sulaukė Bridų seniūnijos siūlymas įvardyti P. Juro vardu naująjį gražiai kuriamą parką Briduose. Galutinius taškus nutarta sudėlioti kitame susitikime Briduose rugsėjo 24 d. Renginio dalyviai aplankė ir vietą, kur gyveno vaikystėje žymusis kraštietis. Deja, tą vietą Bridų pašonėje mena tik vienišas iškilus ąžuolas. Idėjos iniciatoriai Seimo nariai R. Baškienė ir S. Tumėnas viliasi, gal bus sulaukta ir daugiau pasiūlymų iš „Šiaulių krašto“ skaitytojų.