Pradėjo specializuota Pakruojo rajono užtvankų apžiūra

Pakruojo rajono savivaldybės nuotr.
Specialistai patikrins ir įvertins hidrotechnikos statinių techninę būklę, patikimumą, atitiktį projekto reikalavimams, pateiks rekomendacijas.
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Lilija Savickienė, vyriausioji specialistė Gintarė Balnienė, inžinierius melioratorius Stanislovas Visockis, AB „Meresta“ projektų vadovas Gediminas Macijauskas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedros doc. dr. Raimondas Šadzevičius, doc. dr. Gražina Žibienė pradėjo Pakruojo rajono užtvankų apžiūrą.

Specialistai patikrins ir įvertins hidrotechnikos statinių (HTS) bendrą techninę būklę, patikimumą, atitiktį projekto reikalavimams.

Pirmą vizito dieną apžiūrėtos šešios rajono užtvankos: Pakruojo, Laičių I, Laičių II, Padubysio, Plaučiškių ir Petraičių.

Pakartotinio vizito metu specialistai atliks Bitaičių, Dučių, Kalpokų, Baltausių ir Guostagalio užtvankų apžiūrą.

Ekspertai pateiks išvadas bei rekomendacijas, parengtą ataskaitą planuojama pristatyti visuomenei.

Specializuotos užtvankų apžiūros inicijuotos, nes šiais metais Pakruojo rajono savivaldybėje buvo paskelbta ekstremalioji situacija dėl potvynio. Didelis dėmesys buvo skirtas Pakruojo miesto užtvankos vandens lygiui reguliuoti.