Pagerbti mokytojai

Vaidos SUTKIENĖS nuotr.
Po pagerbimo ceremonijos geriausieji mokytojai Savivaldybės kieme įsamžino bendroje nuotraukoje su juos sveikinusiais Savivaldybės darbuotojais.
Šiemet dėl COVID-19 situacijos Kelmės rajone atsisakyta tradicinio Mokytojo dienos minėjimo, kuriame būdavo paskelbiami ir apdovanojami „Metų mokytojas“ ir „Metų andragogas“. Kad būtų kuo mažiau kontaktų, tik nominuojamieji mokytojai pakviesti į rajono savivaldybę ir čia apdovanoti.

Keitėsi apdovanojimų tvarka

Šiemet Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai pasiūlė naują mokytojų apdovanojimų tvarką. Ją patvirtino rajono taryba.

Nuo 1999-ųjų metų buvo nominuojami ir išrenkami „Metų mokytojas“ ir „Metų andragogas“. Be to, kelios dešimtys mokytojų būdavo apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos, rajono mero, administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros bei sporto skyriaus padėkos raštais.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Irena Janušienė „Šiaulių kraštą“ informavo, jog ankstesnė apdovanojimų tvarka buvo nepalanki darželių pedagogams, mažesniųjų mokyklų mokytojams. Pagal nustatytus kriterijus pretenduoti į „Metų mokytojo“ vardą dažniausia galėdavo tik gimnazijų mokytojai. Todėl ir nuspręsta šią tvarką keisti.

Metų mokytojas renkamas siekiant prisidėti prie mokytojo profesijos prestižo kėlimo. O siekiant sudaryti lygias galimybes visų dalykų specialistams, pasiūlyta įsteigti 8 premijas po 300 eurų.

„Metų vadovė“ – Irma Stankuvienė

„Metų vadovės“ titulas atiteko Tytuvėnų gimnazijos direktorei Irmai Stankuvienei. Direktorė nominaciją pelnė už gebėjimą sutelkti mokytojų kolektyvą siekiant gerų mokymosi rezultatų.

Šiemet Tytuvėnų gimnazijos abiturientų lietuvių kalbos, istorijos, geografijos ir biologijos valstybinių egzaminų rezultatai aukštesni už šalies vidurkį.

Lietuvių ir anglų kalbų, geografijos, istorijos, fizikos, informacinių technologijų valstybinių egzaminų rezultatai – geriausi rajone.

Irma Stankuvienė yra švietimo konsultantė, neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos, rajono kultūros ir meno tarybos, Lietuvos gimnazijų asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė.

Dėmesys kūrybiškiausiems ir darbščiausiems

„Metų mokytoja“ išrinkta Kelmės „Ąžuoliuko“ lopšelio darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Reda Mačiūnė. Nominacija jai atiteko už iniciatyyvumą, kūrybiškumą, įdomų mokymo proceso organizavimą pasitelkiant IT technologijas.

Jos ugdytiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose ir laimi ten pirmąsias bei kitas prizines vietas.

Pedagogė aktyviai dalyvavo „Etwinning“ projektuose – per dvejus metus 13 projektų, daug dėmesio skiria gerosios patirties sklaidai, skaitė pranešimus rajono ir respublikos pedagogams, suorganizavo mokymo priemonių iš veltinio parodą Kelmės rajono ir Šiaulių pedagogams.

„Metų mokytojos“ nominaciją už nuoširdų santykį su mokiniais ir jų tėvais, renginius mokyklos bendruomenei, mokinių parengimą konkursams, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir konferencijose, metodinių priemonių parengimą, ekologinį socialinį švietimą pelnė Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė.

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Virginija Valančauskienė „Metų mokytoja“ išrinkta už komunikabilumą, draugiškumą ir reiklumą, aktyvių mokymo metodų taikymą, pamokų vedimą netradicinėse erdvėse.

Jos parengtų abiturientų praėjusių mokslo metų biologijos brandos egzaminų vidurkis 77.33 (Lietuvoje – 54,96, rajone – 57,8 balo). Mokytoja aktyviai dalyvauja Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos, rajono mokytojų metodinėje veikloje, parengia pranešimus rajono ir respublikos mokytojams, veda atviras pamokas, dalyvauja vertinant biologijos valstybinių brandos egzaminų darbus, ir kuriant užduotis šalies II etapo biologijos olimpiadoms.

Kaip „Metų mokytoja“ apdovanota Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos fortepiono mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė 2019 – 2020 metais mokinius parengė net 12 konkursų. Laimėti du pirmos vietos ir vienas antros vietos diplomai. I. Leskauskienė – aktyvi mokyklos ir rajono renginių organizatorė, kūrybiška renginių vedėja, daug dėmesio skirianti gerosios patirties sklaidai.

„Metų mokytoja“ šiemet tapusi Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė pamokose taiko įvairius ugdymo metodus, atsižvelgia į mokinių mokymosi stilių, poreikius, pasirengimo lygį leidžia kiekvienam mokiniui pajusti individualią pažangą ir pasitenkinimą mokymosi rezultatais. Ypač daug dėmesio skiria gabiųjų mokinių ugdymui. Šį pavasarį visi 40 jos mokinių laikė valstybinį anglų kalbos egzaminą, bendras įvertinimų vidurkis siekė 76,13 balo. O trys jos mokiniai surinko po šimtą balų.

„Metų mokytojo“ nominaciją pelnė ir Kelmės sporto centro treneris Nerijus Peleckis. Pernai jo ugdytiniai dalyvavo 25 įvairaus rango varžybose, į Kelmę parvežė 115 medalių. Laimėtos 43 pirmosios, 28 – antrosios ir 44 trečiosios vietos.

Šio trenerio auklėtinis Vilius Mikalauskas šiemet buvo išrinktas rajono moksleivių „Metų talentu“.