Kurtuvėnų parapijietėms atsidėkota Popiežiaus apaštaliniu palaiminimu

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Apdovanotosios Apaštaliniu palaiminimu Renė Linkienė (pirma iš kairės), Zoselė Kalnikienė, Elena Vaitkienė ir Rita Žadeikytė su Šiaulių rajono meru Antanu Bezaru ir klebonu Mariumi Dygliu.
Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioje per šeimų sekmadienio šv. Mišias keturios parapijietės ir jų šeimos sulaukė išskirtinio Popiežiaus Pranciškaus apaštalinio palaiminimo. Tarp apdovanotųjų palaiminta buvusi „Šiaulių krašto“ žurnalistė Rita Žadeikytė.

Kurtuvėnų bažnyčios klebonas Marius Dyglys iš Romos atsiųstus, gražiai įrėmintus Šventojo Tėvo palaimininimo žodžius su jo atvaizdu įteikė parapijos bendruomenės aktyvioms narėms Renei Linkienei, Zoselei Kalnikienei, Elenai Vaitkienei ir Ritai Žadeikytei. Dar Kęstučio ir Vilmos Songailų šeima apdovanota palaiminimu, bet tądien jie buvo išvykę ir apdovanojimas bus įteiktas parvykus.

Kelbono žodžiais, apdovanotieji pelnė palaiminimą už ištikimybę bažnyčiai ir talką jai, už įsijungimą į bendruomenės veiklą, už pastangas padėti žmonėms.

E. Vaitkienė beveik 50 metų gieda bažnyčios chore ir visada pasirengusi ateiti į pagalbą bažnyčiai, ūkininkės R. Linkienės šeima yra gražios krikščioniškos šeimos ir talkos bažnyčiai pavyzdys, verslininkė Zoselė Kalnikienė – Kurtuvėnų parapijos svetingumo simbolis, Rita Žadeikytė – Kurtuvėnų ir jų žmonių garsintoja, aktyvi parapijos narė, renginių dalyvė.

K. Songaila – Šv. Jokūbo kelio žygeivis, jo iniciatyva Šv. Jokūbo kelias žymimas žymekliais, jau nužymėtas nuo Žagarės iki Kurtuvėnų ir žyminas toliau iki Seinų.

Klebonas M. Dyglys „Šiaulių kraštui“ sakė, jog kunigai Apaštalinio palaiminimo gali prašyti išskirtinių įvykių parapijoje ar jubiliejų proga, parapijiečiams atsidėkojant už ištikimybę bažnyčiai ar už bažnyčių statybas, remontą.

Popiežiaus palaiminimo savo parapijiečių šeimoms jis paprašė būdamas Romoje.

„Per bendrą audienciją Vatikano aikštėje išgirdau Popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog daug gražių šeimų yra vertos pagarbos ir maldos, jos šiandien patiria daug išbandymų. Tada ir kilo mintis užpildyti prašymą, – pasidalijo savo iniciatyva klebonas. – Džiaugiuosi, kad prašymas buvo išpildytas ir kad gautą atsakymą pavyko išlaikyti paslaptyje iki pat sekmadienio šv. Mišių. Parapijiečiams tai buvo džiaugsminga staigmena, Kurtuvėnuose dar negirdėta. Pirmą kartą čia buvo gauti Šventojo Tėvo apaštaliniai palaiminimai.“

Rita Žadeikytė, „Šiaulių krašto“ pasveikinta su palaiminimu, pasidalijo netikėtu džiaugsmu ir jauduliu.

„Tai priimu kaip Dievo laišką, kuriam reikės atsakymo, ar myliu žmones, ar viską padariau, skleisdama tikėjimą ir krikščioniškas vertybes, ar dirbu nuoširdžiai, – sakė Rita. – Sulaukus tokio palaiminimo supranti, kad tavo gyvenimas turi būti jau truputį kitoks, ypač pastaruoju metu suvokiu, kad dvasiniai dalykai yra svarbesni, nei materialūs rūpesčiai ar turtai. Tikėjimas yra išsigelbėjimas.“Apdovanotąsias ir jų šeimas pasveikino Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, kiti parapijiečiai.