Kuršėnų bendrovei uždrausta globoti gyvūnus

VMVT nuotr.
Veterinarijos specialistai bendrovėje „Kuršėnų komunalinis ūkis“ nustatė grubių gyvūnų laikymo ir priežiūros pažeidimų. Ūkio veikla sustabdyta.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Šiaulių departamentas dėl patikrinimo metu užfiksuotų gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų apribojo UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“, atsakingos už beglobių gyvūnų priežiūrą, veiklą. Kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai, ši įmonė negali priimti gyvūnų globai.

Veterinarijos inspektoriai patikrinimą atliko atsižvelgę į gyvūnų globos įstaigų veiklos rizikos vertinimo rezultatus ir gavę pranešimą apie galimus gyvūnų gerovės pažeidimus.

Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ neturi gyvūnų globos vietoms suteikiamo veterinarinio patvirtinimo. Šioje įmonėje nebuvo vertinama ir registruojama atvežamų gyvūnų sveikatos būklė. Įmonė nepateikė įrodymų, kad visiems gyvūnams buvo suteikta veterinarinė priežiūra ir reikalingas gydymas.

Be to, ne visi gyvūnai naujiems laikytojams buvo perduodami su sutartimi, todėl priimamų ir perduodamų gyvūnų augintinių atsekamumas neužtikrintas.

Komunalinis ūkio patalpose karantinuojami gyvūnai buvo laikomi šalia tų, kuriems karantinavimo laikotarpis jau pasibaigęs. maža to, katės karantinavimo metu buvo laikomos grupėmis.

Nustatyta, kad įmonės turima gyvūnų laikymo įranga netvarkinga, su aštriomis, atsikišusiomis narvų konstrukcijų dalimis, dėl kurių laikomi gyvūnai galėjo susižeisti.

Bendrovė nebuvo paskyrusi patalpų ir neturėjo tinkamos įrangos sergantiems gyvūnams ir jų gaišenoms laikyti. Netinkamai buvo taikomi graužikų naikinimo metodai, pavyzdžiui, rodenticidai (graužikų nuodai) laikyti su greta esančiais gyvūnų pašarais ir indais.

Bendrovė neužtikrino ir patalpų, kuriose laikomi globojami gyvūnai, reguliaraus valymo ir dezinfekcijos, o jos valdomas transportas nebuvo patvirtintas gyvūnams vežti.

Kuršėnų komunalinis ūkis įpareigotas pašalinti nustatytus trūkumus, o atsakingam įstaigos asmeniui skirta administracinė nuobauda.

Norėdama tęsti gyvūnų globos veiklą, įmonė privalės kreiptis dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo ir gyvūnų vežėjo leidimo gavimo.

Šiuo metu šioje įmonėje nėra globojamų gyvūnų ir, kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai, jų į globą ji negalės priimti.