Bus tvarkoma Tytuvėnų vienuolyno arkadų galerija

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno arkadų galerija sulaukia nemažai lankytojų, turistų, piligrimų, festivalių ir švenčių dalyvių. Atnaujinta taps patrauklesnė Tytuvėnų miesto svečiams.
Tytuvėnų piligrimų centrui pavyko gauti lėšų Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno arkadinės dalies sutvarkymui. Darbus ketinama pradėti dar šiais metais, o iki ateinančių pabaigos užbaigti.

Gauta džiugi informacija

Tytuvėnų piligrimų centrą pasiekė Kultūros ministro Simono Kairio įakymas dėl 432 tūkstančių eurų skyrimo Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno arkadų galerijos sutvarkymui.

Kaip informavo Tytuvėnų piligrimų centro direktorė Sandra Sabaliauskienė, projektas teiktas Centrinei projektų valdymo agentūrai. Visiškai sutvarkyti arkadų galeriją ir atkurti Kristaus kančių kelių stočių freskas reikėtų daugiau kaip 2 milijonų eurų. Tačiau didžiausia įmanoma gauti suma galėjo būti tik apie 700 tūkstančių. Todėl nuspręsta kol kas apsiriboti tik pačių arkadų atnaujinimu, lipdinių arba holerjefų konservavimu, pamatų hidroizoliacija, įrengti tinkamą apšvietimą ir išgrįsti trinkelėmis.

Kadangi nesikaups drėgmė, bus mažiau veikiamos ir sienų freskos.

„Džiaugiamės, kad Centrinė projektų valdymo agentūra teigiamai įvertino mūsų paraišką, – „Šiaulių kraštui“ sakė S. Sabaliauskienė. – Prie projekto savo dalimi prisidės ir Savivaldybė. Ji skirs 159 tūkstančius eurų. Taigi bendra projekto suma – beveik 600 tūkstančių eurų. Tikimės, kad lėšos bus pervestos greitai ir galėsime skelbti viešuosius pirkimus darbams bei techninei priežiūrai. Projektą įgyvendinti esame numatę per dvejus metus.“

Kultūros paveldo restauravimo darbams keliami ypač dideli reikalavimai. Tačiau Piligrimų centro direktorė tikisi rasti tinkamų bendrovių ir specialistų, kurie kruopščiai atliks restauravimo darbus. Lietuvoje atnaujinama daug kultūros paveldo objektų. Poreikis diktuoja ir specialistų atsiradimą.

Atnaujinus arkadinę bažnyčios ir vienuolyno dalį S. Sabaliauskienės teigimu, arkadų galerija bus labiau įveiklinta, trauks daugiau turistų ir piligrimų. Joje galės vykti renginiai.

Sienose meno vertybės

Arkadų galerija ir aštuonioliktajame amžiuje sukurtos Kryžiaus kelio stotys – vienas iškiliausių iki šių dienų išlikusių sienos tapybos paminklų. Kryžiaus kelio stotys buvo sukurtos prie Tytuvėnų bažnyčios pristačius kvadratinį šventorių su arkadomis. Jos laikomos puikiausiu išlikusiu eksterjere tapytų Kryžiaus kelio stočių pavyzdžiu Lietuvoje.

25 tapytos kompozicijos ir 14 gipsinių reljefų vaizduoja biblinius epizodus ir Kristaus kančios scenas. Deja, jų autorius nėra žinomas.

Praėjusio šimtmečio septintajame – aštuntajame dešimtmetyje arkadų galerija buvo restauruota. Sutvirtinti skylantys arkadų skliautai. Vario sulfatu išteptos grybelio pažeistos tinko vietos. Sumažintas sienos druskingumas. Sutvrtintos ir pradėtos restauruoti freskos. Atnaujintos trys tapytos stotys: „Paskutinė vakarienė“, „Jėzus meldžiasi Getsemanės sode“ ir „Jėzus vedamas per Jeruzalės vartus“. Tačiau, matyt, pritrūkus finansavimo visų freskų ir lipdinių restauruoti nepavyko. O restauruotosios freskos ir šiandien geriausiai matomos.

Kai kurios sunkiai įžiūrimos arba apie jas liudija tik nuotraukos. O kai kurioms freskoms ir lipdiniams kyla pavojus nukristi kartu su byrančiu arkadų tinku.

Kad arkadų galerija apverktinos būklės tvirtina ir kultūros paveldo specialistai. Todėl bent jau pradėta arkadų galerijos tvarkyba teikia vilties, jog bus išsaugotos meno vertybės.

Tačiau freskų ir lipdinių atnaujinimui teks rengti kitą projektą ir vėl prašyti lėšų.

Finansuojant Piligrimų centro teikiamus projektus Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis atgavo pirmykštį pavidalą ir yra apsaugotas nuo atmosferos poveikio.

Tačiau freskų ir lipdinių atnaujinimui teks rengti kitą projektą ir vėl prašyti lėšų.

S. Sabaliauskienė pateikė pavyzdį, jog vienos trijų dalių freskos „Jeruzalės miestas“ restauravimui gali prireikti 1 milijono 200 tūkstančių eurų.