Ar vaikų socializacijos centras atgaivins Gailius?

Stasio JOKUBAUSKO nuotr.
Pagaliau gailiškiai savo akimis gali pamatyti, kaip mokykla, kurioje kadaise mokėsi jie ir jų vaikai, tampa Vaikų socializacijos centru.
Kelmės rajone, Liolių seniūnijos Gailių kaime, jau vyksta mokyklos pertvarkymo į Vaikų socializacijos centrą darbai.

Tikimasi, jog centras pradės veikti kitų metų rugsėjo mėnesį. Pagal pirminį sumanymą vaikai čia turėjo būti apgyvendinti jau 2018 metais. 2016 metais Kelmės rajono taryba pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui uždarytoje Gailių pagrindinėje mokykloje įkurti Vaikų socializacijos centrą. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos ir sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų įkurtuvės vėluoja.

Gyvens 24 berniukai

Kaip informavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, buvusiam mokyklos pastatui jau pakeistas stogas, sudėti nauji langai, išgriautos vidaus sienos, šiltinami pamatai, šalia pastato įrengta sporto aikštelė su dirbtine danga. Netrukus bus sutvarkyta šildymo sistema, tuomet bus pradėtas įrenginėti vidus.

Šiuo metu darbus atlieka statybos bendrovė iš Šiaulių. Prie griovimo darbų talkino ir keletas vietos gyventojų. Direktorius viliasi, jog įkūrus centrą, atsiras daugiau darbo vietų Gailių gyventojams.

Centre bus įrengtos 24 vietos berniukams: dviviečiai kambariai, virtuvėlės, svetainė.

Bus sukurta apie 40 darbo vietų. Reikės mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų, aptarnaujančio personalo.

Vaikų socializacijos centrą Kelmės rajone nuspręsta kurti 2016 metais. Naujų vietų paieška vaikų socializacijos centrams rūpinosi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Jos atstovams tiko praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje pastatyta Gailių pagrindinė mokykla. Pastatas palyginti nesenas. Gyvenvietė – rami, prie gero, asfaltuoto kelio, tarp Kelmės ir Raseinių miestų.

2013 metais uždarytos Gailių pagrindinės mokyklos pastatą buvo perėmusi kaimo bendruomenė. Pirmajame aukšte įrengti bendruomenės namai. Kai mokyklą perėmė ministerija, Kelmės rajono savivaldybė bendruomenei įrengtė kitas patalpas.

Iš pradžių planuota, jog Gailiuose gyvens 20 mergaičių, kurioms reikia socializacijos. „Tačiau planai pasikeitė – Gailiuose gyvens berniukai. Mergaitės gyvens Kėdainių vaikų socializacijos centre“, – „Šiaulių kraštui“ tvirtino S. Jokubauskas.

Anksčiau Lietuvoje veikė 6 Vaikų socializacijos centrai. Tačiau prieš metus Vilniaus mergaičių ir Kauno berniukų socializacijos centrai uždaryti. Pagal pertvarkos planą Lietuvoje turėtų likti tik trys vaikų socializacijos centrai Šiaulių rajone, Gruzdžiuose, Kelmės rajone, Gailiuose, ir Kėdainių rajone.

Siunčiami teismo sprendimu

Į socializacijos centrus vaikai siunčiami tik teismo sprendimu ir tik pritarus Specialiosios pedagogikos centrui. Dažniausia vaikams socializuotis tenka po to, kai padaro nusikaltimus.

Prieš keletą metų Gailių kaimo gyventojai buvo apklausiami, ar sutinka savo gyvenvietėje turėti tokį centrą. Daugelis abejojo, ar nusikalsti linkę vaikai nedrums įprastos kaimo ramybės.

Šiaulių rajone, Gruzdžiuose, įsikūrusio vaikų socializacijos centro direktorius Henrikas Gaidamavičius „Šiaulių kraštui“ tvirtina, jog baimintis nėra ko. Pats užaugęs šalia to centro, kuriam dabar vadovauja, bet jokių didesnių problemų nėra kilę. Taip, tai labai sunkūs ir sudėtingų charakterių bei patirčių vaikai, kartais suvaldyti vieną reikia tiek pat jėgų, kiek suvaldyti šešis.

Kaip informavo šio centro socialinė darbuotoja, į Gruzdžius socializuotis atvyksta delinkventinio elgesio berniukai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų. Kai kurie mokiniai turi nežymių intelekto sutrikimų, priklausomybių nuo alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų.

Problemas aštrina ir tai, kad daugelis vaikų į Centrą patenka pavėluotai, kai jau yra įgiję daug kriminalinės patirties, turi įsisenėjusias priklausomybes, vengia priimti pagalbą.

Vaikų ir įstatyminių atstovų santykiai neretai būna komplikuoti, tai kelia sunkumų bendradarbiaujant, planuojant vaiko grįžimą iš socializacijos centro ir įgytų socialinių įgūdžių išsaugojimą.

Mokiniams būdingos stiprios antivisuomeniškos vertybės, nusikalstamo pasaulio modelis laikomas autoritetu. Šis požiūris perduodamas iš artimiausios aplinkos.

Tačiau vietos gyventojams jie nekelia grėsmės, nes teritorija – uždara.

Gruzdiškiai turi daugiametės patirties

Oficialiai dar nepatvirtintais duomenimis, Kelmės ir Kėdainių vaikų socializacijos centrai veiks kaip Gruzdžių socializacijos centro padaliniai.

Kaip informavo H. Gaidamavičius, Gailių vaikų socializacijos centras turėtų pradėti veikti 2022 metų IV ketvirtį. Priklauso nuo to, kaip vyks statybų darbai.

Tuo tarpu Gruzdžių vaikų socializacijos centro istoriją galima skaičiuoti nuo 1972 metų. Tais metais atidaryta specialioji pagalbinė mokykla, kurioje mokėsi 12–16 metų teisėsaugos pažeidimus padarę berniukai.

1993 metais ši mokykla reorganizuota ir įkurti specialieji vaikų globos namai, o nuo 1995 metų specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai, skirti nepilnamečiams teisėtvarkos pažeidimus padariusiems berniukams.

Nuo 2003 metų Gruzdžiuose buvo ugdomi 12–18 metų berniukai, padarę teisėtvarkos pažeidimus.

2008 metais, įsigaliojus „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui“, Gruzdžių specialieji vaikų auklėjimo ir vaikų globos namai pervardinti Gruzdžių vaikų socializacijos centru, kuriame yra 24 vietos. Tačiau vaikų skaičius per metus kinta.

Centre ugdomi berniukai nuo 14 iki 15 metų amžiaus, tačiau išimtiniais atvejais atvyksta tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus mokinių.

Mokiniai yra ugdomi klasėse pagal turimus gebėjimus, jiems teikiama pedagoginė pagalba. Ugdymas vyksta iki 8 klasės imtinai.

Prieš pradedant kurti socializacijos centrus provincijoje nuogąstauta, kad atkampiose vietovėse bus sunku rasti specialistų: psichiatrų, psichologų, pedagogų, gebančių dirbti su tokiais vaikais.

Tačiau Gruzdžių vaikų socializacijos centre sėkmingai suformuota švietimo pagalbos specialistų komanda: psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas, auklėtojai atliekantys atvejo vadybos funkcijas. Pedagogų taip pat netrūksta. Mokytojai yra savo dalyko specialistai.

Gailiškiai laukia miestelio pagyvėjimo

Prasidėjus mokyklos rekonstravimo į socializacijos centrą darbams, Gailių kaimo gyventojai džiaugiasi ir laukia pagyvėjimo. „Reikia ieškoti pliusų... Bent jau gražus, atnaujintas pastatas stovės kaimo viduryje, – svarsto Gailių seniūnaitė Danguolė Viršilienė. – Keletas vyrų turėjo darbo griaunant kai kurias pastato konstrukcijas.“

D. Viršilienė dirba mokytoja. Dėsto chemiją, biologiją, geografiją. Tačiau prieš keletą metų uždarius Gailių pagrindinę mokyklą, į darbą tenka važinėti. Dalį pamokų turi Liolių pagrindinėje mokykloje. Dėsto ir Raseinių rajono Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje.

Ar mokytoja dirbtų socializacijos centre? „Vaikai ten specifiniai. Būtų nelengva. Bet, jeigu pasiūlytų pamokų, dirbčiau. Vis tiek geriau negu važinėti į kitą rajoną.“

Gailiuose gyvena ir matematikos mokytoja. Pradinių klasių mokytoja atsisakė pedagogės duonos. Pradėjo važinėti į Vokietiją.

Darbo tikisi ir gailiškė Vilma Ivoškienė. Žemės ūkio buhalterinę apskaitą studijavusi moteris viliasi gal gaus kokią vietą aptarnaujančiame personale, o gal – apskaitininkės etatą.

„Gal kaimas pagyvės? Atsiras daugiau darbo vietų, – pokyčiais džiaugiasi ir Gailių kaimo bendruomenės pirmininkė Kristina Bazarienė. – Juk Gailiuose labai daug bedarbių. Kai kas gyvena iš ūkio, kai kas važinėja dirbti į kitas vietoves. Aš važinėju į Liolių socialinės globos namus. Manau, kad socializacijos centras sukurs darbo vietų ir kaimo žmonėms. Juolab, kad į Gailius atsikelia jaunų šeimų iš miestų. Čia rami gyvenvietė. Gera geografinė padėtis – tarp Raseinių ir Kelmės. Asfaltuotas kelias. Jaunos šeimos perka ne tik namus, bet ir butus aštuonbučiuose. Matyt, patraukia palyginti nedidelės kainos.“