Amžinojo poilsio Žagarėje atgulė Leonas Levinskas

Redakcijos archyvo nuotr.
Leonas Levinskas visą gyvenimą puoselėjo iš tėvų Pasaulio tautų teisuolių Edvardo ir Teresės Levinskų paveldėtas vertybes.

Sausio 30 dieną, eidamas 92 metus, mirė Žagarės (Joniškio r.) šviesuolis, tremtinys, muzikantas Leonas Levinskas (1931–2023).

L. Levinskas visą gyvenimą puoselėjo tolstojininkų tradicijas, jas paveldėjo iš tėvų Pasaulio tautų teisuolių Edvardo ir Teresės Levinskų.

Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuolių vardai Teresei ir Edvardui Levinskams bei Teresės seseriai Lilijai Vilandaitei buvo suteikti po mirties – apdovanojimai 2013 metais įteikti Leonui Levinskui. Gerokai anksčiau, 1997 metais, šeima buvo pagerbta Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

L. Levinskas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi buvo apdovanotas 2005 metais.

Prisiminimais, kaip buvo gelbėjami žydai, 2013 metais L. Levinskas dalijosi su „Šiaulių kraštu“ („Žagarės ir Pasaulio teisuoliai“, Loreta Ripskytė, 2013 03 19).

L. Levinskas, tuomet 11–12 metų berniukas, su teta Lilija eidavo prie geto papirkti sargybinių, kad šie leistų įnešti žmonėms maisto. Prisiminė, kaip savo kūnu nuo vokiečių kareivių akių pridengė namuose slėptos žydės pėdas. Pas Levinskus 1944 metais slėpėsi pagyvenusi žydė, Šakynos (Šiaulių r.) miestelio vaistininko Trusfuso žmona Batja (Batya), kurį laiką su jais gyveno ir moters anūkė Ruta Jofaitė (Ruth Yoffe).

1945 metais Levinskai buvo ištremti į Tadžikiją. Po 10 metų iš tremties grįžo tik E. Levinskas su sūnumi Leonu, žmona Teresė su seserimi L. Vilandaite liko palaidotos tremties vietoje.

Po tremties tėvas ir sūnus apsigyveno Žagarėje. L. Levinskas dirbo vairuotoju, buvo aktyvus visuomenininkas, išmoko groti, muzikuodavo su kitais senjorais.

Iki garbaus amžiaus L. Levinskas su žmona gyveno tame pačiame tėvų name Žagarėje. Jo žmona Zofija Kalendraitė-Levinskienė 2009 metais taip pat buvo priėmusi Pasaulio tautų teisuolių apdovanojimą už žydų Gordimerių šeimos gelbėjimą. Pasaulio tautų teisuolių vardai buvo suteikti ir jos seseriai Mortai Jakutienei, tėvams Monikai ir Andrėjui Kalendroms. Likimas buvo sujungęs gelbėtojus.

2021 metais „Šiaulių kraštas“ publikavo tolstojininko, pedagogo, L. Tolstojaus raštų vertėjo, tolstojininkų žurnalo „Atgimimas“ leidėjo, esperantininko Edvardo Levinsko (1893–1975) prisiminimų ištraukas. Užrašytą savo gyvenimo istoriją E. Levinskas buvo palikęs sūnui L. Levinskui.

L. Levinskas amžinojo poilsio vasario 2 dieną atgulė Žagarės Raktuvės kapinėse. Raktuvės kapinėse palaidotas ir jo tėvas E. Levinskas.