Pro memoria Lietuvos konservatoriams?

 

Didžiai skaudančia širdimi parašiau šią antraštę. Mažne prieš 20 metų pati buvau šios partijos, išaugusios iš Sąjūdžio aktyvistų, narė. Prisimenu, kaip Aukščiausiojoje Taryboje subyrėjo Atgimimo šauklių frakcija ir dešiniaisiais vadinama sąjūdininkų mažuma išėjo iš istorinės Seimo posėdžių salės bei pasivadino skambiu „parlamentinės rezistencijos“ vardu.

Dabar iš Seimo posėdžių salės išėjo Lietuvos Respublikos Seimo valdančioji dauguma – konservatoriai (50 narių frakcija) ir kitų dviejų liberaliųjų atmainų (Sąjūdžio – 13, Laisvės – 11 narių) atstovai. Tokio kiekio parlamentarų, pabėgusių iš posėdžių salės, kai buvo svarstomas pasitikėjimo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku Žygimantu Pavilioniu klausimas, jau nebegalima vadinti rezistencija. Tai jau – politinė patologija.

Vadinasi, situacijos konservatorių partijoje suvaldymui tenka griebtis ir tokių netradicinių priemonių? O ką daryt, kai ženkli dauguma rinkėjų reikalauja Seimo paleidimo, o konservatorių reitingai, kadencijai nė neįpusėjus, liuoktelėjo į neregėtas žemumas?

Tarp didžiausia Lietuvos partija save vadinančių – baimė ir nepasitikėjimas savais bendrapartiečiais bei vadukų prievarta eiliniams. Pagaliau – tai... partinis mobingas. Nepaklususiems nurodymui išeiti iš posėdžio grėsė eliminavimas iš aktyviosios politikos bei pasmerkimas vegetuoti vietinių skyrių paskutinėse eilėse. Norinčių aukoti karjeras neatsirado...

Konservatorių partija braška per siūles – regionuose žmonės rašo jausmingus atsisveikinimo pareiškimus arba tyliai Teisingumo ministerijos internetiniame puslapyje išsibraukia iš šio politinio darinio, kurio pavadinimas nebeatitinka esmės.

Be to, labai netikslinga interesų grupes vadinti partijomis. Po žiauriai nediplomatiškų pasidarkymų Seimo Užsienio reikalų komiteto postą išsaugojęs Ž. Pavilionis „įvedė“ naują terminą – „šaika“. Pastarosios narė, premjerė Ingrida Šimonytė, uoliai plėtojanti epistoliariką, pasiuntė laišką konservatoriškos konferencijos dalyviams, kuriame prisipažįsta, kad jai „sunku suvokti, kaip galima tai, kas buvo ir yra pražūtinga šaliai, laikyti konservatizmu“. Tautiškumas, Tikėjimas, Tradicijos – Lietuvos budeliai?

Žinoma, daug lengviau ir paprasčiau nužudyti šalį ... moderniuoju liberalizmu. Tuomet nereikia gaišti laiko valstybės istorijos studijoms, tradicijų puoselėjimui bei elementariosios psichologijos pradmenų įsisavinimui, kad išmoktum išklausyti ir suprasti, ką sako, ko tikisi kokie... 75 proc. apklaustų šalies gyventojų.

Suprantu. Nelengva susivokti, kai už vadinamuosius konservatorius tebalsavo TIK 20 proc. balso teisę turinčių rinkėjų.

Tokių „šaikų“, propaguojančių patyčių ir paniekos Tautai kultūrą, Lietuvos Respublikos Parlamente dar neteko regėti. Todėl raudančia širdimi pradėjau rašyti nekrologą Tėvynės Sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratams...