"Minkštapaučiai"

Asmeninė nuotr.
Baltijos kelio paminklas Pumpėnuose. Skluptorius Gediminas Pyragas. Paminkle iškalti žodžiai – esminiai. Jų prasmė iki šiol nesuprantama pasyviems piliečiams. Tiek valdžioje, tiek – ne. Tekste užkoduotas aukos ir plėšiko konfliktas. Sandėris tęsiasi?

 

Tai vienos buvusios Šiaulių savivaldybės tarybos narės nuo Šakių terminas, kurį ji taikydavo bailiai svyruojantiems kolegoms. Dabar taip galėtume pakrikštyti Artūro Visocko valdančiąją daugumą, kuri vis organizuoja konkursus neapsispręsdama dėl paminklo skvere prieš savivaldybę pastatymo.

Kol svarstė, kokį akcentą kovojusiems už Lietuvos laisvę skirti, iškilo dar viena problemytė – privalu okupantų kareivių palaikus iš triukšmingo miesto centro perkelti į mirusiems deramą ramybės poilsio vietą.

Ir sutapk taip – abu objektai – ir tas, kurį jau bene trisdešimt metų žada pastatyti, ir tas, kuris antrą tiek Šiaulių centro erdvės vaizdelį gadina – yra po savivaldybės langais.

Kokias išvadas perša toks trypčiojimas? Man – tai savotiška apklausa. Išmesdami iš Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimą dėl 52 okupacinės armijos kareivių perlaidojimo, mūsų išrinktieji pademonstravo politinį nebrandumą bei nesiorientavimą šiandienos situacijoje. Tai kelia bauginančių pasvarstymų, kaip šie žmonės elgtųsi galimos rusų invazijos atveju, kiek iš to būrio besąlygiškai kolaboruotų. Meras A. Visockas viešina informaciją, neva palaidotieji yra paveldo objektas, o paveldosaugininkai porina, kad tai jokia vertybė, tereikia tik vietos valdžios apsisprendimo.

Šiuos klausimus valdžia galėjo išspręsti kompleksiškai, rekonstruodama Prisikėlimo aikštę. Ir kovoję už Lietuvos laisvę ir tą laisvę ilgiems dešimtmečiams atėmę būtų savotiškai prikelti. Vieni amžinai pagarbai, kiti – ramybei.

Paprognozuokime, kaip klostysis įvykiai. 2024-aisiais vyks net treji rinkimai – Prezidento ir Europos bei Lietuvos Seimo. Nė kiek neabejoju, kad rinkiminėse kalbose vėl bus statomas paminklas Laisvės kovotojams. Tačiau nepamirškime naujos detalės – bus žadama nuo Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros pašonės perkelti į kapines okupantų kaulelius.

Šiuo metu miestiečiams pasiūlyta dalyvauti apklausoje. Tačiau miesto meras Artūras Visockas pats galėjo pasiklausti Desovietizacijos komisijos, ką daryti su Šiaulių centre esančiu bene didžiausiu sovietinės propagandos akcentu – svetimšalių karių kapinėmis. Būtų puikus precedentas kitiems miestams.

Arba reikėjo pasinaudoti Šiaulių Baltijos kelio sostinės – Pasvalio rajono Pumpėnų miestelio bendruomenės patirtimi. Jie rekonstrukcijai trukdžiusi objektą – sovietinių kareivių kapines – iškėlė į tam deramą vietą ir įžengė į tikrai Nepriklausomos Lietuvos piliečių ugdymo erą.

Beje, piestu stojasi dar vienas klausimas. Gal prieš šiauliečių apklausą reikėjo kreiptis į Rusiją, ar ši pageidautų sovietinės armijos karių palaikus perkelti į tėvynę. Menu, kaip Atgimimo pradžioje lietuviai net lagaminuose saviškių kaulelius iš Sibiro vežėsi, kad tik vėlelės ramybę gimtojoje žemėje atgautų...

Gaila, kad Suvalkijos krašto dukters – V. Ladietienės nebėra Šiaulių Taryboje. Jau po atsakymo į klausimą, ką A. Visockas darys su Generolo Vėtros – Jono Noreikos atminimo lenta, kabančia ant Šiaulių rajono savivaldybės pastato, būtų jį atitinkamai įvardijusi. Mat, meras vėl žadėjo tartis. Tik šį kartą su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru. Pastarasis jau seniai pateikė informaciją šiuo klausimu. Pačiame Vilniaus centre, prie Vrublevskių bibliotekos kybo atnaujintas pagarbos akcentas, skirtas fašistinės ir sovietinės okupacijų kankiniui J. Noreikai.

Stebina mero A. Visocko neryžtingumas, kuomet reikia pademonstruoti aiškią politinę takoskyrą tarp Nepriklausomos Lietuvos ir okupacinės valstybės sovietų sąjungos sudėtyje simbolių. Juolab, kad Šiaulių meras vis reikalauja didinti savivaldos savarankiškumą, nepraleidžia progos pakritikuoti nuolat didėjantį valdžios galių centralizavimą.

O kaip elgtis mums, Saulės miesto gyventojams, kad nepelnytume drąsios suvalkietės naudoto termino? Nebesvaikime apie pagarbą sovietijos čia siųstiems ir žuvusiems, kai šios šalies palikimo perėmėjos – Rusijos – samdiniai „vaduoja“ Ukrainą nuo ukrainiečių. Dalyvaukime apklausoje dėl okupacinės armijos kareivių palaikų perkėlimo į kapines. Jei valdžioje užderėjo minkštapaučių, tai piliečiai privalo pademonstruoti plieninę valią ir politinę nuovoką.