Kam reikalingas pastato energinio naudingumo sertifikatas?

Autorių nuotr.
Pastaraisiais metais pastato energinis naudingumas tapo viena iš aktualiausių ir svarbiausių temų visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje. Vienas (ir pagrindinis) iš būdų, kaip galima įvertinti pastato energinį efektyvumą, yra atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūrą. Ši procedūra tampa itin svarbia Lietuvoje, nes šalies statybų sektorius yra didelis energijos vartotojas ir, deja, aplinkos teršėjas. Pagal Europos Sąjungos direktyvas, Lietuva turi siekti iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efekto dujų išmetimą iki nulinio lygio, o pastatų sektorius yra viena iš sričių, kuriose reikia imtis konkrečių veiksmų siekiant šio tikslo. Daugiau informacijos apie Lietuvai iškeltus energinio efektyvumo tikslus galima rasti Europos Sąjungos direktyvose.

Energinio naudingumo sertifikatas – ir reikalingas, ir vertingas

Pastato energinio naudingumo sertifikatas yra dokumentas, kuriame pateikiamas pastato energinio naudingumo reitingas (arba kitaip – klasė). Tai reiškia, kad šis dokumentas atskleidžia, kaip efektyviai pastatas naudoja energiją ir kaip būtų galima pagerinti jo energinį efektyvumą. Taip pat sertifikate yra pateikiami pastato energinio naudingumo reikalavimai, nurodytas pasiektas energinis naudingumas ir kiti duomenys. Daugiau informacijos apie energinio naudingumo sertifikato turinį galite rasti apsilankę Klaipėdos statybos kompanijos interneto puslapyje.

Pastato energinio naudingumo sertifikatas yra reikalingas ne tik pastato savininkams, bet ir tiems, kurie nori įsigyti ar išsinuomoti pastatą ar jo dalį. Sertifikatas gali padėti priimti sprendimą dėl pastato įsigijimo ar nuomos, nes jis suteikia aiškią informaciją apie pastato energinį efektyvumą, o kartu ir ekonomiškumą. Be to, pastato energinio naudingumo klasė (jeigu ji aukšta, pavyzdžiui, A+ ar A++) yra svarbus kriterijus vertinant pastato vertę, todėl sertifikato turėjimas yra tarsi pastato vertės įrodymas.

Reiktų išskirti ir tai, kad pastato energinio naudingumo sertifikatas laikomas svarbiu žingsniu siekiant šalinti energijos nuostolius ir mažinti teršalų emisijas. Europos Sąjungos šalių vyriausybės skatina pastatų energinio naudingumo gerinimą, todėl sertifikatas yra vienas iš būdų, kaip padidinti pastatų energinį efektyvumą ir mažinti energijos sąnaudas.

Trumpai apibrėžiant energinio naudingumo sertifikato reikalingumą, galima pasakyti, kad nepaisant to, jog kai kurių paskirčių pastatams energinio naudingumo sertifikatas yra privalomas, bet jis gali būti naudingas visiems, norintiems pagerinti savo pastato energinį naudingumą. Daugiau informacijos apie tai, kokios rekomendacijos yra dažniausiai duodamos norintiems pakelti statinio energinį naudingumą, gali papasakoti šios srities ekspertai.

Pastato energinio naudingumo sertifikatas – būtinybė?

Pastato energinio naudingumo sertifikatas yra reikalingas ne tik naujai statomiems pastatams, bet ir seniems renovuojamiems statiniams. Renovuojant pastatus dažnai naudojamos naujos energijos taupymo technologijos, kurios gali padėti sumažinti energijos sąnaudas ir pagerinti pastato energinį naudingumą. Todėl pastato energinio naudingumo sertifikatas gali būti vertinamas kaip svarbus įrankis, skatinantis pastatų savininkus investuoti į energijos taupymo technologijas ir atnaujinti savo pastatus, taip prisidedant prie bendro tvarios ir efektyvios energijos naudojimo tikslo. Beje, energijos taupymas gali būti naudingas ne tik individualių namų savininkams, bet ir verslui, kuris nori taikyti energijos taupymo priemones, siekdamos sumažinti savo išlaidas ir padidinti pelną.

Šis dokumentas ne veltui kartais įvardijamas kaip būtinybė, nes padeda šalinti energijos nuostolius ir mažinti teršalų emisijas – tai labai svarbu siekiant ilgalaikio aplinkosauginio tvarumo. Mažinant energijos suvartojimą ir atitinkamai sumažinant išmetamų teršalų kiekį, bus prisidedama prie klimato kaitos problemų sprendimo.

Taigi, pastato energinio naudingumo sertifikatas – tema, aktuali ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, nes efektyvus energijos naudojimas yra svarbus mažinant energijos sąnaudas ir padidinant pastatų vertę. Pageidaujantys gauti daugiau informacijos apie energinio naudingumo sertifikatus, gali apsilankyti šios srities profesionalų svetainėje ir sužinoti apie viską, kas juos domina.

O jeigu energinio naudingumo sertifikatą vis dar laikote nereikalinga prievole, įvertinkite tai, kad būtent šis dokumentas yra svarbus įrankis, padedantis užtikrinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą, kovoti su klimato kaita, mažinti energijos sąnaudas ir užtikrinti pastatų saugumą ir patikimumą. Todėl kadangi energijos efektyvumas tampa vienu iš svarbiausių prioritetų siekiant tvaraus ir efektyvaus energijos naudojimo, tai ir Lietuvoje, ir kitose Europos šalyse pastato energinio naudingumo sertifikatas tampa vis svarbesnis ir populiaresnis.