Agile nauda verslui: kaip sėkmingai įveikti projektų valdymo iššūkius

pexels.com nuotr.
Projektų valdymas.
Projektų valdymas ir įgyvendinimas apima daug etapų ir reikalauja įvairių sričių žinių, įgūdžių ir atkaklumo. Ne paslaptis, kad vykdant projektus susiduriama su įvairiais sunkumais – netelpama į įgyvendinimui skirtus terminus, biudžetą, neišpildomi klientų lūkesčiai. Tačiau neigiamų pasekmių galima išvengti pasitelkiant tinkamą projektų valdymo metodiką. Pastaruoju metu vis daugiau projektų vadovų naudoja Agile metodiką ir pastebi, kad darbo eiga, tempai ir kokybė keičiasi į gerąją pusę.

Kas yra Agile metodika?

Agile – tai projektų valdymo metodika grindžiama nuolatiniu bendradarbiavimu ir darbo skirstymu į smulkesnius etapus, dar vadinamus sprintais. Kiekviename etape komandos nariai dalimis kuria produktą, bendrauja ir sprendžia iškilusius sunkumus, palaipsniui jį testuoja ir tobulina, atsižvelgiant į besikeičiančius kliento poreikius. Projektų vystymo sprendimai priimami bendradarbiaujant visoms šalims: klientui, vykdančiai komandai ir suinteresuotoms šalimis. Be to, kiekvienas etapas turi aiškiai nustatytus terminus ir rezultatus, todėl planuoti laiką ir darbus tampa paprasčiau.

Agile metodika – pasinaudokite lankstumu

Agile projektų valdymo metodika yra pritaikomumo ir lankstumo derinys. Komandos, kurios projektų valdyme naudoja Agile geba greitai reaguoti į pokyčius, prie jų prisitaikyti ir taip pelnyti pranašumą prieš konkurentus.

Agile metodikos vertybės ir principai buvo sukurti norint išspręsti tradicinių projektų valdymo metodų problemas. Pagrindinės vertybės:

  1. Komandą sudarantys asmenys yra svarbiau nei procesai ar priemonės;

  2. Veikianti programinė įranga svarbiau nei išsami dokumentacija;

  3. Nuoširdus bendradarbiavimas su klientu svarbiau nei derybos dėl sutarties;

  4. Efektyvus ir greitas reagavimas į pasikeitimus svarbiau nei suplanuoto plano vykdymas.

Agile projektų valdymo metodika ypatingai daug dėmesio skiria klientų patirčiai, todėl nuolat tobulina produktą pagal vartotojų poreikius. Tačiau tam, kad projektas būtų vykdomas sėkmingai reikia pasirūpinti ir tinkama komandine aplinka. Svarbu nepamiršti darbuotojų motyvacijos, skatinti kiekvieną narį stengtis ir dirbti dėl užsibrėžto tikslo. Taip pat pirmenybė yra teikiama tiesioginiam bendravimui, todėl kiekvienas komandos narys ir suinteresuotos šalys turi nuolat bendrauti tarpusavyje, kad užtikrintų sėkmingą projekto įgyvendinimą .

Kur ir kaip galima pritaikyti Agile metodiką?

Iš pradžių Agile buvo daugiausiai naudojama programinės įrangos ir informacinių technologijų programų kūrimo projektuose. Tačiau vėliau ši metodika pradėta naudoti ir kitose srityse, ypač reklamos, žiniasklaidos ir paslaugų sektoriuose. Juk Agile ne tik padeda didinti kuriamų produktų kokybę, bet ir gerina komandinį darbą.

pexels.com nuotr.
Komandinis darbas.

Agile – tai greita reakcija į rinkos pokyčius ir kliento poreikius. Agile įgalina komandas greitai keisti projekto kryptį ir prisitaikyti prie šiandieninės itin dinamiškos ir sparčiai kintančios rinkos. Nesvarbu, ar tai būtų programinės įrangos kūrimas, ar bet kuri kita sritis, kurioje svarbi galimybė nuolat keisti projekto eigą – tokiuose projektuose naudinga pasitelkti Agile metodiką. Agile metodo esmė yra maksimaliai padidinti vertę klientui ir sumažinti riziką verslui pristatyti produktą neatitinkantį klientų ar rinkos poreikių.

Agile projektai suskaido ilgą produkto kūrimo laiką, būdingą tradiciniam krioklio (angl. waterfall) metodui, į trumpus laikotarpius, vadinamus sprintais ar iteracijomis. Tai suteikia galimybę nuolat tobulinti produktą ir efektyviai prisitaikyti prie kintančių klientų poreikių. Be to, Agile metodika sutrumpina produkto pristatymo laiką bei užtikrina pokyčių galimybę viso projekto eigoje. Taip įgyjamas pranašumas prieš konkurentus bei užtikrinama tolimesnė projekto sėkmė.

Kokia Agile projektų valdymo metodikos nauda verslui?

Projektų valdymas kelia daug iššūkių, tačiau juos galima įveikti naudojant tinkamą projektų valdymo metodiką. Kas taiko Agile metodiką puikiai žino, kokią naudą tai teikia. Nuolatiniai rinkos pokyčiai bei didelė konkurencija gali žlugdyti įmonę, jeigu komandos nariai neturi pakankamai žinių, kaip tvarkytis su kilusiais sunkumais ir problemomis. Tuo tarpu Agile metodas neleidžia atsilikti nuo konkurentų diktuojamo tempo ir padeda palaikyti greitą projektų vystymo eigą.

Projekto skirstymas į daug smulkių etapų

Dėl darbo suskirstymo sprintais ir glaudaus visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo projekto metu galima atlikti daug testavimų ir produktą ištobulinti pasitelkiant naujausius sprendimus. Naudojant A/B testavimą, galima greičiau suprasti rinkos poreikius ir įgyti pranašumą prieš konkurentus. Svarbu paminėti, kad čia būtina sąlyga yra veiksminga komunikacija, kurios metu dalijamasi patirtimi, idėjomis ir žiniomis. Be jos sėkmingai įgyvendinti projektą neįmanoma.

Nuolatiniu bendradarbiavimu paremtas projektų valdymas

Kitas Agile metodo privalumas – tai nuolatinis komandos bendradarbiavimas ir produktyvumas. Projektą vykdant pagal Agile metodiką rengiami dažni susitikimai, kurių metu aptariama, ką kiekvienas komandos narys nuveikė ir su kokiais iššūkiais susidūrė. Taip lengviau pašalinami trukdžiai ir nesustoja projektų vystymas, nes komandos nariai padeda vieni kitiems susidoroti su kilusiais iššūkiais. Be to, nuolatinis nuveiktų darbų pristatymas leidžia komandai palaikyti produktyvų darbą.

Nuolatinis testavimas prieš produkto paleidimą

Agile projektų valdymas padeda verslui išvengti didelių klaidų. Kuomet viso projekto metu vyksta nuolatinis testavimas, galutinis produktas yra paruošiamas remiantis kintančiais rinkos poreikiais. Ypač svarbu tai, kad Agile projektai dažnai turi beta (bandomąsias) versijas, kurios pasirodo rinkoje ankstyvojoje kūrimo stadijoje ir leidžia produktą ar paslaugą ištobulinti pagal vartotojų atsiliepimus. Tai užtikrina, kad produktas ar paslauga nepatirs fiasko.

Bendravimas ir bendradarbiavimas

Glaudūs santykiai tarp komandos ir kliento taip pat suteikia pridėtinę vertę verslui. Nuolatinis bendravimas klientui leidžia aiškiai iškomunikuoti lūkesčius, o komandai geriau juos suprasti. Tai padeda išvengti nesusipratimų, blogų sprendimų ir kliento nusivylimo. Be to, geri santykiai tarp komandos ir kliento gerina atmosferą, darbo efektyvumą ir padeda išvengti ilgo klaidų taisymo.

pexels.com nuotr.
Efektyvi komunikacija.

Agile efektyvus projektų valdymo metodas

Agile principai vis plačiau pritaikomi projektų valdyme ir įgyvendinime. Tai padeda komandai nenukrypti nuo tikslų, vieningai ir nuosekliai siekti aukščiausios kokybės produkto išleidimo, efektyviai išspręsti kilusias problemas ir sklandžiai prisitaikyti prie rinkos poreikių. Tad nenuostabu, kodėl Agile metodus dabar naudoja ne tik programinę įrangą kuriančios kompanijos, bet ir verslai užsiimantys rinkodara, finansinėmis ar kt. paslaugomis.


Užs. Nr. 490819