Morkų mišrainė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ, "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tė, dar­žo­vių der­liui už­de­rė­jus ga­mi­na kon­ser­vuo­tų mor­kų miš­rai­nę, ku­rią mėgs­ta na­miš­kiai. Kas jos ra­ga­vo pa­vai­šin­tas, ne­re­tai pa­pra­šo ir re­cep­to. Pa­ti ją ga­mi­no imp­ro­vi­zuo­da­ma pa­gal sa­vo sko­nį.

Mor­kų miš­rai­nė

Rei­kės: 10–12 di­de­lių mor­kų, po­ros gal­vų svo­gū­nų, pa­pri­kos, in­de­lio ki­niš­ko po­mi­do­rų pa­da­žo su ana­na­sais, trijų–keturių šaukš­tų ac­to, po­ros šaukš­tų cuk­raus, šaukš­te­lio drus­kos, šiek tiek alie­jaus ke­pi­mui.

Mor­kas iš­vir­ti. Sup­jaus­ty­ti ku­be­liais.

Kep­tu­vė­je alie­ju­je pa­ke­pin­ti su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus. Kai šiek tiek ap­keps, su­ber­ti ku­be­liais su­pjaus­ty­tą pa­pri­ką. Tru­pu­tį pa­ke­pi­nus įpil­ti šiek tiek van­dens, kad dar­žo­vės mi­nu­tę ki­tą pa­si­troš­kin­tų.

Tuo­met su­ber­ti jas į puo­dą, ku­ria­me ga­min­si­me miš­rai­nę. Į jį su­dė­ti ir su­pjaus­ty­tas ku­be­liais vir­tas mor­kas, su­pil­ti po­mi­do­rų pa­da­žą su ana­na­sais, įber­ti cuk­raus, drus­kos, įpil­ti ac­to, šiek tiek van­dens ir vis­ką pa­kai­tin­ti iki vi­ri­mo.

Karš­tą miš­rai­nę su­dė­ti į iš­kai­tin­tus stik­lai­nius ir už­suk­ti.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.