Pomidorų troškinys su pupelėmis

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­ti An­dže­li­ka BUD­GI­NIE­NĖ au­gi­na daug įvai­rių veis­lių po­mi­do­rų. Po­mi­do­rus mėgs­ta vi­sa šei­ma. Juos mo­te­ris ir kon­ser­vuo­ja su že­lė, ir da­ro pa­da­žą, troš­ki­nius. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­me iš­mė­gin­ti po­mi­do­rų troš­ki­nį su pu­pe­lė­mis.

Pomidorų troškinys su pupelėmis

Pa­tie­ka­lui rei­kės: maž­daug 400–500 gra­mų pu­pe­lių, 4–5 svo­gū­nų gal­vų, 1 ki­log­ra­mo po­mi­do­rų, drus­kos, cuk­raus pa­gal sko­nį, svies­to, pu­sės stik­lai­nio po­mi­do­rų pa­da­žo.

Pu­pe­les iš­ver­da­me. Po­mi­do­rų ode­les nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me juos skil­te­lė­mis, svo­gū­nus su­rai­ko­me pus­žie­džiais. Svo­gū­nus pa­ke­pi­na­me svies­te, de­da­me po­mi­do­rus, pu­pe­les, vi­sus prie­sko­nius, taip pat ir po­mi­do­rų pa­da­žą, ir troš­ki­na­me. Ska­nu val­gy­ti ir šil­tą, ir šal­tą troš­ki­nį.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos