Prieš 30 metų Lietuva Japonijoje priimta į FISAE narius

Eks­lib­ris, skir­tas FI­SAE kong­re­sui Sa­po­re.
Europoje, plintant rankraštinėms knygoms, jose būdavo piešiami savininkų herbai. Išradus knygų spausdinimą ir jų daugėjant, nuosavybei žymėti buvo naudojami ekslibrisai ir superekslibrisai. Knygos ženkluose atsispindi žmonių pasaulėžiūra, papročiai, tradicijos, kūrėjų meniniai stiliai, jų kaita ir niuansai, dailininkų individualybė, dailės srovės ir kryptys.

Per ilgą savo raidos kelią ekslibrisas Lietuvoje buvo propaguojamas, kaip knygos savininko ir bibliotekos ženklas, tarnavo, kaip vizitinė kortelė, kurioje dailininkai įkūnydavo savo moderniausias idėjas, atspindinčius dabartį ir istoriją, turtindami dailės palikimą.

Vilniuje veikė Lietuvos ekslibrisininkų klubas. Panašūs klubai buvo įsikūrę Kaune, Klaipėdoje, Jonavoje, Pakruojyje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje ir kitur. 1988 m. spalio 29 d. Pakruojo dvaro rūmuose buvo įkurtas Ekslibriso visuomeninis muziejus. Jis surengė daugiau kaip 40 knygos ženklo parodų, du ekslibrisų konkursus, pirmąjį Lietuvos ekslibrisininkų seminarą. 2001 m. spalio 3 d. Ekslibrisų muziejus buvo įkurtas Šiaulių apskrities P. Višinskio muziejuje. 2014 m. šis muziejus reorganizuotas į Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą (sutrumpintai – GBEF).

Ekslibrisui propaguoti yra organizuojamos parodos, konkursai, bienalės, konferencijos ir kongresai. Kuriasi klubai, muziejai, draugijos ir asociacijos, leidžiami laikraščiai, žurnalai, knygos, katalogai, albumai ir monografijos. Visas šias organizacijas vienija Tarptautinė ekslibrisininkų dailininkų ir mėgėjų asociacija FISAE (Federation internationale des societes d‘amateurs d‘ex-libris), kuri kas dveji metai rengia tarptautinius ekslibrisininkų kongresus. Pirmasis FISAE Kongresas įvyko 1953 m. Austrijoje, Kufšteine.

1992 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 5 dienomis, šių eilučių autoriui teko dalyvauti Japonijoje, Saporo mieste surengtame FISAE XXIV tarptautiniame ekslibriso Kongrese. Nuvykti į šį Kongresą padėjo ir paramą suteikė Atviros Lietuvos fondas. Atskridus į Japonijos uostamiestį Nijagatą, šių eilučių autorių pasitiko ir globojo vietinė dailininkė ir ekslibrisų kūrėja Sumiko Ueki

Praėjus keturiems metams po Kongreso Sapore, japonų dailininkės Sumiko Ueki priėmė kvietimą ir surengė ekslibrisų parodą Šiauliuose. 1996 m. rugsėjo 7 – 10 dienomis mėn. Šiauliuose ir Pakruojyje apsilankė ir pati Sumiko Ueki. Ji sugrįžusi į Japoniją 1997 m. išleido nedidelę iliustruotą knygelę apie savo viešnagę Lietuvoje, Šiauliuose, Pakruojyje.

FISAE Kongrese Japonijoje teko atstovauti Lietuvos ekslibrisininkams, padaryti pranešimą apie Lietuvos knygos ženklo istoriją ir ekslibriso kūrėjus, supažindinti kongreso dalyvius su Pakruojo visuomeninio ekslibriso muziejaus veikla ir Lietuvos knygos ženklo kūrėjais, pristatyti šiauliečio dailininko Gerardo Bagdonavičiaus kūrybą. Dalyvavo beveik 200 atstovų iš 20 pasaulio šalių: Anglijos, Austrijos, JAV, Belgijos, Danijos, Olandijos, Švedijos, Japonijos, Kinijos, Vokietijos ir kitų valstybių. Kongreso organizatorius ir dalyvius maloniai nuteikė žinia, kad Kongreso darbe pirmąkart dalyvauja ir atstovas iš Lietuvos.

Kongrese veikė įvairios sekcijos, buvo perskaityta daug pranešimų apie įvairių šalių knygos ženklo istoriją ir ištakas, ekslibriso vystymąsi ir dailininkus. Kongreso parodų salėse eksponuota keliolika įdomių parodų: „Japonijos folkloro siužetai ekslibrise“, „Ekslibrisai žymiam švietėjui Johan Comenius“, „Pasaulio šalių dailininkų knygos ženklai“. Pastarojoje eksponuoti ir lietuvių dailininkų V. Alviko, V. Daniliauskaitės, K. Grigaliūno, V. Jakšto, A. Čepausko ir A. Kmieliausko darbai.

Kongreso metu pavyko užmegzti dalykinius kontaktus su Japonijos, Kinijos, Austrijos, Danijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų šalių atstovais, dailininkais ir kolekcininkais.

Svarbiausias įvykis buvo tai, kad XXIV tarptautiniame Kongrese Sapore 1992 m. rugsėjo 3 d. Lietuva buvo iškilmingai priimta į tarptautinę ekslibrisų dailininkų ir mėgėjų asociaciją (FISAE).

Lietuva tapo 32-ąja FISAE nare, pirmoji iš buvusios Sovietų Sąjungos respublikų. Tai buvo labai aukštas lietuvių dailininkų ir ekslibriso propaguotojų įvertinimas, svarbus žingsnis įsiliejant į pasaulio ekslibriso kūrėjų ir mėgėjų organizaciją. Pažymint šį įvykį išeivijos lietuvių dailininkas Vytautas O. Virkau (1930–2017), 1993 m. sukūrė ekslibrisą, skirtą šių eilučių autoriui ir Frederikshauno (Frederikshavn, Danija) ekslibriso muziejaus direktoriui Klaus Rodel.

Šiemet rugsėjo mėnesį sukako 30 metų, kai Lietuva XXIV tarptautiniame Kongrese Japonijoje buvo priimta į FISAE nares. Šiai organizacijai priklausė 33 valstybės.