Vietoj pagalbos – medikų išvada „sveikas“

Asociatyvi redakcijos nuotr.
Išlieka viltis, kad pacientui padėti suspėta.
65 metų Vytautas (vardas pakeistas) šios savaitės trečiadienį iš Respublikinės Šiaulių ligoninės pervežtas į Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrą. Čia praleis keturis mėnesius. Į ligoninę prastai pasijutusį Šiaulių rajono Lygudų kaimo gyventoją prieš kelias dienas atvežė greitosios medikai. Tačiau tą pačią dieną ligonis paleistas namo, esą yra sveikas. O būklė vis prastėjo.

„Man pasakyta, kad jis sveikas, tik socialiai apleistas. Išeina, kad nenusiprausęs, švariais drabužiais neapsivilkęs, išgeriantis žmogus – ne žmogus, todėl pagalbos nevertas“, – sakė „Šiaulių krašto“ kalbinta Gruzdžių seniūnijos specialistė socialiniam darbui Kristina Stropė. Ji sako, kad taip sutinusio žmogaus, kokį pirmadienio rytą namuose rado Vytautą, dar nebuvo mačiusi.

Po ilgų dvejonių – į slaugą

Šiuo metu Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre gydomas vyras pamažu taisosi. Tiesa, būklė, pavyko sužinoti, tebėra sudėtinga. Ligoniui reikalinga medikų pagalba. Neatslūgęs ir viso kūno ištinimas. Įstaigos medikai jį stebi ir bandys išsiaiškinti, kas tiksliai sukelia tokią stiprią viso organizmo reakciją.

Kokį Vytautą rado į Lygudų kaimą šios savaitės pirmadienio rytą atvykusi Gruzdžių seniūnijos specialistė K. Stropė, sunku nupasakoti. Anot moters, visas vyro kūnas buvo sutinęs taip, kad jis negalėjo pajudėti iš lovos, tik dejavo. Veidas taip pat ištinęs neatpažįstamai – ligonis net negalėjo atmerkti akių.

„Apleistoje patalpoje, kurioje jis ir gyveno, ir dirbo – drožė iš medžio – buvo baisiai šalta. Jis tik traukė kaldrą ant galvos, prašė palikti jį ramybėje“, – sakė seniūnijos specialistė, ne kartą anksčiau lankiusi skurdžiai gyvenantį lygudiškį, vežusi jam Maisto banko davinių ir padėjusi susitvarkyti dokumentus senatvės pensijai gauti.

K. Stropei iškvietus greitosios medicinos pagalbos medikus, akivaizdžiai sunkios būklės ligonis į gydymo įstaigą vykti kategoriškai atsisakė, sakydamas, kad kartą jau buvo vežtas, bet išmestas iš ligoninės, nes neturi švarių drabužių.

Galiausiai seniūnijos atstovei, pažadėjus vykti kartu, lygudiškį pavyko įtikinti.

Apžiūrai Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje užtrukus ne vieną valandą, socialinė darbuotoja sužinojo medikus svarstant vyrą paleisti.

„Kadangi vis tiek nenustosit jo vežioti, gal ir norėčiau paguldyti į Vidaus ligų skyrių. Jei tik priims“, – tokį atsakymą iš apžiūrėjusios gydytojos išgirdo K. Stropė, primygtinai prašiusi ligoniui suteikti pagalbą.

Po kelių minučių gavo atsakymą: priims.

Tačiau kitos dienos, antradienio, rytą specialistei, besiruošiančiai Vytautui į ligoninę vežti pižamą ir šliures, paskambino gydymo įstaigos socialinė darbuotoja ir pranešė, jog ligonis išrašomas, nes yra „sveikas, tik socialiai apleistas“. Žinia – kaip iš giedro dangaus.

Svarsto, gal gydytojai nebematė tikslo jį gydyti?

„Tokiu atveju reikalinga bent jau slauga. Namuose sąlygų sveikti jis neturi, nėra, kas jį slaugytų. Gydytojai lengva ranka ligonį norėjo išrašyti, galima daryti prielaidą, jog dėl to, kad nėra artimųjų, kurie už jį pastovėtų, jis neturi pinigų, nėra tvarkingai apsirengęs, mėgsta išgerti, todėl niekam nerūpi. Pikta ne dėl to, kad jį norėjo paleisti, o dėl to, kad jam skauda ir reikalinga pagalba“, – kartėlio neslepia Kristina.

Jai vis dėlto pavyko pasiekti, kad vienišas žmogus, jei negydomas ligoninėje, neliktų be pagalbos, o būtų pasiųstas į slaugos įstaigą.

Anot K. Stropės, nereikia būti mediku, kad pamatytum, kaip tam žmogui buvo blogai.

„Tai matė ir į namus atvykę greitosios medikai, kurie įtarė širdies funkcijų nepakankamumą, buvo sutrikęs širdies ritmas, jis duso. Į ligoninę gabeno su deguonies aparatu. Ir Šiaulių ligoninės gydytojai tokį žmogų nusprendė išrašyti į namus!“ – „Šiaulių kraštui“ su kartėliu sakė pašnekovė.

Ar reikia kristi ant kelių?

K. Stropės žodžiais, apmaudu, jog reikia maldauti, kristi prieš kažką ant kelių, kad ligoniui būtų padėta.

„Vytautas man yra sakęs, būtų galėjęs su mersedesu važinėti iš to, kiek yra nudrožęs medžio skulptūrų. Deja, pasirinko netinkamą gyvenimo kelią, ir nieko dėl to nekaltina. Bet tai nereiškia, kad dėl to jam neturi būti suteikta bent jau būtinoji pagalba“, – sako socialinė darbuotoja.

Savo darbo patirtyje specialistė sako sukaupusi daugybę atvejų, kuomet į vienišą, varganai gyvenantį žmogų nekreipiama dėmesio, nesuskubama jam padėti.

„Esu ne kartą patyrusi, kad reikalai pajuda tik tada, kai kalba pasisuka apie viešumą. O kiek yra vienišų žmonių, už kuriuos niekas nepastovi. Knygą galėčiau parašyti“, – sakė K. Stropė.

Įvykiai „iki“

„Šiaulių kraštui“ pavyko sužinoti įvykių eigą, kol į reikalą įsikišo Gruzdžių seniūnijos socialinė darbuotoja K. Stropė.

Sodybos, kurioje jau porą metų glaudžiasi Vytautas, šeimininkas patvirtino, kad greitoji pagalbą lygudiškiui buvo kviesta balandžio 1 dieną. Žmogus skundėsi dusuliu, širdies plakimu, skausmu širdies plote, buvo akivaizdžiai ištinęs.

Greitosios medikai vyrą, suteikę pirminę pagalbą ir uždėję deguonies aparatą, išgabeno į ligoninę Šiauliuose. Tą pačią dieną vyras sugrįžo namo. Kaip sugrįžo, kišenėje neturėdamas nė cento, lieka mįslė.

Balandžio 3 dieną į Lygudus vėl vyko greitoji pagalba. Ligonis skundėsi skrandžio skausmu, širdies ritmo sutrikimu, buvo dar smarkiau ištinęs. Į ligoninę vykti, anot sodybos šeimininko, atsisakė, nes kartą jau buvo nepriimtas.

Po dienos pirmadienį akyse silpstantį lygudiškį rado minėta Gruzdžių seniūnijos specialistė socialiniam darbui K. Stropė. Į ligoninę jis vėl gabentas su uždėtu kvėpavimo aparatu.

Atsakymas – be atsakymo

„Šiaulių kraštas“ situaciją pakomentuoti paprašė Respublikinę Šiaulių ligoninę.

Ligoninės viešųjų ryšių specialistė Sonata Tenytė pateikė atsakymą: „Informuojame, kad asmens sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę – yra priskiriami ypatingiems asmens duomenims, kuriems taikomi didesni saugojimo reikalavimai.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę ir prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia ir gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodomas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslas.

Atsižvelgiant į tai, informacija apie kitą asmenį jums negali būti teikiama be paciento raštu išreikšto sutikimo. Kai tik gausime reikiamus duomenis, pateiksime komentarus į užduotus klausimus. Laikomės tvarkos, kaip ir visais kitais atvejais, atsakant į žurnalistų pateiktas užklausas apie pacientų patirtį.“

Susijusios naujienos