Tautodailės mugėje rado ne tik meno ir tautodailės dirbinių

Artūro STAPONKAUS nuotr.
„Šiaulių dienų“ mugės organizatoriai tikina, kas šventinėje mugėje nesilaikė tvarkos, į kitų metų mugę nebus kviečiami.
Po „Šiaulių dienų“ šventės sulaukėme skaitytojo laiško dėl šventinės mugės. Buvome rašę, jog į šią mugę nepateko šiaulietė, norėjusi prekiauti savo keramikos gaminiais („Į mugę tik su diplomu“. „Šiaulių kraštas“, 2021-08-28). Nepateko, nes buvo registruojami prekiauti tik diplomuoti menininkai ir tautodailininko pažymėjimą turintys asmenys. Masinės gamybos produkcijos mugėje neturėjo būti. Laiško autorius pasidalijo, jog buvo kitaip.

„Rašau jums dėl praėjusios Šiaulių miesto šventės, o tiksliau dėl mugės. Buvote rašę, kad mugėje galės prekiauti tik Lietuvoje pagamintais daiktais, bet, deja, to nebuvo... Buvo keletas prekybinių vietų, kuriose prekiavo tik kinietiškomis prekėmis, buvo ir kur pusė prekių pagaminta Lietuvoje, o kita pusė ir Kinijoje ar Lenkijoje, – rašo skaitytojas. – Kodėl taip yra? Aš esu pats prekybininkas, ėjau ir žiūrėjau, kas kuo prekiauja. Kiek žinau, organizatorė už tam tikrą atlygį priima į mugę, man tiesiog pagailo moters, kuri pati gamina ir jos nepriėmė, rašėte, kad reikia pažymėjimo, bet buvo kitaip“, – teigė laiško autorius.

Šventės projekto vadovės Editos SMINDRIŪNAITĖ, Šiaulių kultūros centro Renginių organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, klausiama, ar buvo tikrinama, kas kuo prekiauja šventinėje mugėje, kiek ir kokių prekiautojų šiemet buvo ir kam plaukė rinkliavos pinigai, „Šiaulių kraštui“ atsakymą pateikė raštu:

– Registruojant prekeivius į prekymetį, jie pateikia savo prekių aprašymą, nuotraukas ir dokumentą, patvirtinantį, jog jie turi tautodailininko pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ar patvirtinimą, kad mokosi ar baigė meno pakraipos studijas. Į šventinį prekymetį leidimai buvo išimti tik išvardintus dokumentus pateikusiems prekeiviams.

Mes, kaip organizatoriai, visuomet stengiamės, kad prekeiviai maksimaliai prekiautų tik savo gaminiais. Vykstant prekymečiui raginame prekeivius prekiauti tik savo gaminiais, prašome išimti iš prekybos masinės gamybos produkciją, tačiau fiziškai nėra įmanoma to užtikrinti visą prekymečio laiką.

Šiaulių kultūros centras yra tik šventinio prekymečio koordinatorius ir organizuodamas šventinį prekymetį vadovaujasi Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, kuriuose nėra apibrėžta patikra ar pažeidimų fiksavimo, sankcijų taikymo tvarka. Tačiau vykstant prekymečiui darbuotojai stebi ir perspėja, kad prekeiviai maksimaliai prekiautų tik savo gaminiais.

Prekeiviai, kurie nereaguoja į organizatorių prašymus ir reikalavimus, nebus kviečiami ir priimami į kitų metų šventinį prekymetį. Prieš metus buvo išprašyti prekybininkai, kurie nesilaikė nustatytos tvarkos, šiais metais tokių incidentų išvengėme, tačiau užfiksavome kelis prekeivius, kurių kitais metais į šventę nekviesime.

Mugėje dalyvavo 117 prekeivių: tautodailininkai su tautodailininkų sąjungos pažymėjimais, tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais, visų kūrybinių sąjungų nariai, meno mokyklų studentai ir absolventai. Taip pat 55 prekeiviai, prekiaujantys maistu, iš kurių 32 turi tautinio paveldo maisto produktais sertifikatus.

Prekeiviai moka tik Šiaulių miesto savivaldybės vietinę rinkliavą. Šiaulių kultūros centras yra tik prekymečio koordinatorius ir kiek mokesčių surinka negali atsakyti, nes rinkliava mokama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos iždą.