SVEIKINIMAS

Mielieji,

Liepos 6-ąją, Lietuvos vienytojo Karaliaus Mindaugo dieną, Tautiška giesmė ir malda tesujungia mus kaip brolius ir seseris tikraisiais širdies saitais: vieną su kitu, su tais, kurie prieš mus buvo ir kurie po mūsų ateis.

Esame vieno kraujo. Esame Lietuva.

Vilija Aleknaitė-Abramikienė, L. R. Seimo narė