Stasio Šalkauskio premija įteikta vyskupui

Kęstučio ŠALČIO nuotr.
Stasio Šalkauskio premijos laureatas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir S. Šalkauskio marti Ritonė Šalkauskienė pakeliui į Šiaulių senąsias kapines, kur palaidotas filosofas profesorius S. Šalkauskis.

Antradienį Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre pasveikintas Stasio Šalkauskio premijos laureatas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Premija vyskupui skirta už Stasio Šalkauskio minties įprasminimą ir plėtojimą.

Premiją ir Henriko Orakausko sukurtą skulptūrėlę laureatui įteikė bei sveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos pirmininkas Hubertas Smilgys, mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė, Stasio Šalkauskio giminės atstovė – marti Ritonė Šalkauskienė, Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė, Kazimiero ordino atstovas Alfredas Vilbikas.

Iškilmingo renginio teko atsisakyti dėl pandemijos.

Ceremonijos dalyviai aplankė Stasio Šalkauskio kapą senosiose Šiaulių kapinėse, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakes.

„Man jo filosofija be galo artima, esu sužavėtas S. Šalkauskio asmenybe, kaip kultūros ir religijos žmogus, kuris nepaprastai giliai sakė, kad kultūra turi būti apvainikuota religijos dvasia, kitaip civilizacija bus tuščiavidurė. Jis labai gilus, protingas žmogus, kuris troško visai Lietuvai dvasingų žmonių – jaunimo ir visų žmonių dvasios pakilimo, kad galėtų Lietuva būti švytinti tauta, pilna meilės ir gerumo“, – po premijos teikimo „Šiaulių kraštui“ sakė E. Bartulis.

Stasio Šalkauskio premijos laureatas vyskupas E. Bartulis yra ir Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės daktaras.

Vyskupo iniciatyva įkurti vyskupijos šeimos, jaunimo, katechetikos centrai, atgaivinti Kryžių kalno atlaidai, pradėti organizuoti kasmetiniai piligriminiai žygiai pėsčiomis iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Tytuvėnus ir Šiluvą bei šeimų šventės.

E. Bartulis kasmet išleidžia katalikiškus kalendorius su paties darytomis nuotraukomis. Jo pamokslai, pasisakymai atspindi Stasio Šalkauskio idėjas, filosofiją.

Profesoriaus Stasio Šalkauskio premija Ateitininkų sendraugių sąjungos buvo įsteigta 1968 metais išeivijoje, 50-osioms Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti. Keturios premijos įteiktos užsienyje gyvenusiems lietuviams – Jonui Griniui, Adolfui Damušiui, Juozui Girniui ir Simui Sužiedėliui.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Šiauliuose pratęsta tradicija įamžinti S. Šalkauskio atminimą. 1991 metais Lietuvos kultūros fondo Šiaulių skyriaus iniciatyva premija pradėta teikti Lietuvoje, pagerbta 10 laureatų.

Po septynerių metų pertraukos – 2018 metais – Šiaulių miesto savivaldybė atkūrė Stasio Šalkauskio premiją.

Premijos laureatai Lietuvoje: Romualdas Ozolas, Arvydas Petras Žygas, Vytenis Rimkus, Sigitas Tamkevičius, Niolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė, Vytautas Sirtautas, Valdas Adamkus, Leonidas Donskis, Libertas Klimka, Arūnas Sverdiolas, Alvydas Jokubaitis ir Eugenijus Bartulis.

Kas dvejus metus už tautos kultūros, meno, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą ir plėtojimą skiriamos premijos dydis − 2 000 eurų.

Įprastai premija teikiama per S. Šalkauskio gimimo dieną – gegužės 16 dieną.