Skiria paramą specialistams į Šiaulius pritraukti

Savivaldybės nuotr.
Aistė Petkuvienė, miesto Savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja, pristatydama paramos sąlygas, pabrėžia, kad trūkstamų profesijų specialistas gali gauti iki 6 000 eurų vienkartinę paramą.

Šiaulių mieste įsidarbinantys trūkstamų specialybių aukštos kvalifikacijos specialistai gali gauti Savivaldybės paramą. Šiais metais yra padidinta bendrą šiai paramai skiriama suma, o vienam specialistui gali būti skiriama iki 6000 eurų.

Savivaldybėje surengtoje spaudos konferencijoje Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė informavo apie sąlygas, kurios keliamos šios finansinės paramos gavėjams.

A. Petkuvienė pabrėžė, jog šia parama siekiama skatinti investicijas mieste, pritraukti trūkstamus aukštos kvalifikacijos specialistus, paskatinti juos dirbti Šiaulių miesto teritorijoje veikiančiose įmonėse.

Didžiausia teikiama paramos suma yra 6 000 Eur. Ši suma gali svyruoti priklausomai nuo finansinės paramos paskirties. Ji suteikiama tik vieną kartą ir skirta vienam iš šių tikslų:

– 2 -jų metų būsto nuomos išlaidoms padengti;

– įsikūrimo išlaidoms: būsto įsigijimo pradiniam įnašui, būsto paskolos ar išperkamosios būsto nuomos įmokoms padengti, baldams, buitinei technikai, automobiliui įsigyti;

– kitoms įsikūrimo išlaidoms, netikrinant finansinės paramos panaudojimo (tokiu atveju iš paramos sumos išskaičiuojamas GPM).

Į paramą gali pretenduoti:

– specialistas, įgijęs profesinio bakalauro arba bakalauro ar magistro aukštojo mokslo diplomą aukštosiose mokyklose arba turintis ne mažiau kaip penkerių metų profesinę patirtį, kuri yra būtina profesijai, nurodytai darbo sutartyje;

– specialistas, dirbantis pagal profesiją, nurodytą trūkstamų profesijų sąraše.

Finansine parama specialistas gali pasinaudoti tik įsipareigodamas dirbti Šiaulių įmonėje ne trumpiau kaip dvejus metus nuo trišalės sutarties (įmonė, specialistas, savivaldybė) pasirašymo dienos.

2022 m. buvo paremti 6 aukštos kvalifikacijos specialistai: 2 IT specialistai, automatikos sistemų inžinierius, logistikos specialistas, rinkodaros specialistas (vadybininkas), darbų vadovas (elektronikos ir elektros inžinerijos), vadovas (inžinieriaus profesinė kvalifikacija).