Šiauliuose streikavo dviejų mokyklų mokytojai

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Viena aktyviausių streiką organizuojančios profsąjungos organizacijų Šiauliuose – „Juventos“ progimnazijoje dviejų valandų įspėjamojo streiko metu.
Penktadienį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga šalyje pradėjo mokytojų streiką. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė informavo, kad Šiauliuose tą dieną prie streiko prisijungė dvi mokyklos – „Juventos“ progimnazija ir Centro pradinė, nors įspėjamajame streike dalyvavo penkios. Patarėja mano, kad streikuojančių mokytojų kitą savaitę gali būti ir daugiau.

Ugdymo procesas vyksta kitaip

Penktadienį „Juventos“ progimnazijoje streikavo 36 pedagogai, o Centro pradinėje mokykloje – 17.

„Juventos“ progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė informavo, kad nuo pirmadienio streikuos jau 45 mokyklos mokytojai iš 99 pedagoginių darbuotojų. Kol kas mokytojai yra parašę prašymus dalyvauti streike iki spalio 13 dienos.

Anot vadovės, streikuojantys mokyklos pedagogai į Vilnių nežygiavo. Dalis jų yra mokykloje, kiti laiką leidžia namuose. Veikia streiko komitetas, profesinės sąjungos pirmininkė Vilija Klimavičienė yra mokykloje.

„Keičiame pamokų tvarkaraščius, į tų mokytojų užsiėmimus, kurie dirba, perkame edukacines programas vaikams. Užimtumas gali vykti ir kitaip“, – sakė R. Tamašauskienė.

Ji aiškino, kad pradinėms klasėms yra priskirti darbuotojai, kurie stengiasi organizuoti ugdymą, nors ir ne pagal programą.

Jeigu streikas truks ilgiau, žadama apie mėnesį, direktorė sakė, kad tuomet teks keisti ugdymo planą, galbūt perkelti rudens atostogas.

„Mąstome, kalbamės kiekvieną dieną. Tikimės, kad streikas ilgai netruks ir patys mokytojai priims kitus sprendimus. Streiko metu jie nukentės finansiškai, nes negaus darbo užmokesčio“, – teigė progimnazijos vadovė.

Mokykla tuščia, pamokos nevyksta

Centro pradinėje mokykloje ugdymo procesas sustabdytas. Direktorė atostogauja, ją pavaduojanti direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Norutienė pakomentavo, kad mokinių tėveliai streikuojančius mokytojus palaiko, dauguma vaikų yra likę namuose. 14 vaikų, kurių tėveliai neturėjo kur palikti, atvesti į mokyklą. Su jais dirba nestreikuojantys 5 darbuotojai.

Pavaduotoja minėjo, kad pedagogai kol kas žada streikuoti iki spalio 6 dienos ir tikisi iki to laiko pasiekti kokių nors susitarimų. Mokyklos mokinių tėvai informuoti, kad iki to laiko sustabdytas ugdymo procesas. Kokia situacija bus toliau, svarstys baigiantis numatytam terminui.

„Tikimės, kad jei ir nepavyks susitarti, mūsų mokykla galbūt grįš į ugdymo procesą“, – vylėsi L. Norutienė.

Ji akcentavo, kad norint ko nors pasiekti turėtų streikuoti ne vienos ir ne dviejų mokyklų mokytojai. Ją liūdina mokytojų nevienybė ir profsąjungų negebėjimas tarpusavyje susitarti.

Susitarimai netenkino tik vienos profsąjungos

Keturias švietimo profesines organizacijas susitarimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tenkino. Mokytojams pažadėta kitais metais du kartus kelti darbo užmokestį, iš viso 21 procentu, ir pasiekti, kad mokytojo atlyginimas siektų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Streikuojančios profsąjungos toks susitarimas netenkino. Ji reikalauja dar šiais metais didinti darbo užmokestį 20 procentų, o nuo sausio 1 dienos dar 30 procentų. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas šią savaitę teigė, kad tokių reikalavimų įgyvendinti nepavyks, nes visi „piniginiai resursai tikrai išsemti“.