Šiauliuose – rami gegužės 9-oji: situacijos neįaudrino ir raginusieji nutraukti visus santykius su Rusija

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Apie pietus atvyko keletas vyrų su plakatais. Situaciją įvertino policijos pareigūnai.
Gegužės 9-ąją, policija dirbo sustiprintomis pajėgomis: intensyviau patruliuota viešosiose Šiaulių miesto erdvėse, ties tarybiniams kariams atminti skirtu skveru visą dieną budėjo policijos pareigūnai. Rimtesnių incidentų ar provokacijų neužfiksuota.

Vakar į minėtas karių kapines atėję gyventojai prie paminklo dėjo gėlių, degė žvakučių – didesnio susibūrimo nebuvo. Neužfiksuota, kad žmonės į kapines būtų atvykę segėdami draudžiamas Georgijaus juosteles.

Apie pietus kitapus karių kapinių stojo keli plakatus atsinešę pavieniai vyrai, juose – užrašai, raginantys nutraukti diplomatinius santykius su Rusija dėl nusikalstamų veiksmų Ukrainoje. Prie mitinguotojų sustojo policijos pareigūnai.

Šeštadienį, po aštuntos, šalia Šiaulių miesto savivaldybės esančio paminklo tarybiniams kariams pastebėta, kad ant medžių iškabintos septynios iškabos-instaliacijos, kuriose demonstruojami nacistiniai ir komunistiniai ženklai – svastikos, sovietų simboliai ir kita. Surinkta medžiaga minėto incidento aplinkybėms patikslinti.

Balandžio 19 dieną Seimui priėmus LR administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymą, papildomai nustatyta administracinė atsakomybė už totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti platinimą, naudojimą susirinkimuose, viešose vietose ar kitokį viešą demonstravimą. Už galiojančių teisės aktų nesilaikymą ir draudžiamos simbolikos, tarp jų ir minėtų Georgijaus juostelių naudojimą numatyta bauda nuo 300 iki 700 eurų.