Šiaulių savivaldybė grąžino valstybei nepanaudotas lėšas

Redakcijos archyvo nuotr.
Šiaulių savivaldybės, kaip ir kitų savivaldybių, GPM dalis bus skirta šalies gynybai. Rezervo yra – pernai valstybei grąžinta per 600 tūkstančių nepanaudotų eurų.

LR Seimas numatė šalies Gynybos fondo šaltinius. Vienas iš jų – 25 milijonai eurų iš savivaldybėms tenkančios gyventojų pajamų mokesčio dalies.

Laisvės partija siūlė šią dalį padidinti iki 60 milijonų, tačiau valdantieji pasirinko „nuosaikesnį“ variantą. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė informavo, kad savivaldybės pernai surinko 300 milijonų pajamų daugiau, nei buvo planuota, į šalies biudžetą grąžino 63 milijonus.

Paaiškėjo, kad Šiaulių miesto savivaldybė taip pat grąžina nepanaudotas lėšas į valstybės biudžetą.

Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atlikusi auditą nustatė, kad Savivaldybė pernai į biudžetą surinko apie 11 milijonų daugiau, nei buvo planuota, tuo tarpu panaudojo mažiau, nei buvo suplanavusi. Nepanaudota liko per 20 milijonų eurų.

Savivaldybė praėjusiais metais nesugebėjo pasinaudoti net 632 tūkstančiais eurų valstybės dotacijomis ir grąžino jas atgal į valstybės biudžetą. Didžiausią jų dalį sudaro lėšos, skirtos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti. Į miestą atėjo tokia gerovė, kad šiam tikslui neprireikė net 234 tūkstančių eurų, teikti socialinę paramą mokiniams nepanaudojo ir grąžino valstybei 107 tūkstančius eurų. Mažesnės sumos nepanaudotos socialinėms paslaugoms finansuoti, teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti, teikti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems, jiems pritaikyti būstą, teikti asmeninę pagalbą.

Iš kitų veiklos sričių daugiau nei pusantro šimto tūkstančių valstybės skirtų lėšų Savivaldybė nepanaudojo mokinių neformaliajam ugdymui organizuoti. Kitos grąžintinos sumos smulkesnės.

Užtat per 2023 m. Šiaulių miesto savivaldybė pasirašė 8 kredito sutartis projektams finansuoti ir gavo 11,663 milijono eurų ilgalaikių paskolų.