Šiaulių miestas nori kelti šildymo kainas Šiaulių rajonui, bet pranešti neskuba: augtų 60 procentų

Redakcijos nuotr.
„Šiaulių energijos“ tiekiamos šilumos kainą diferencijavus, šiluma pigtų miesto gyventojams ir brangtų Šiaulių rajono gyventojams.
Šiaulių miesto taryba nusprendė inicijuoti bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos kainos diferencijavimą. Miesto gyventojams ji mažėtų, o Šiaulių rajono gyventojams ženkliai didėtų – gali išaugti net per 60 procentų. Rajono meras Antanas Bezaras apie tokią miesto iniciatyvą išgirdo ne iš kolegos Šiaulių mero Artūro Visocko, o iš „Šiaulių krašto“.

Galas draugystei

Iniciatyva diferencijuoti kainas argumentuojama drastiškai išaugusiomis dujų kainomis.

Akcinei bendrovei „Šiaulių energija” priklauso 15 katilinių ir Šiaulių termofikacinė elektrinė (TE). Bendrovė tiekia šilumą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams. Šiaulių mieste šilumos gamybos kuro struktūroje ženklią dalį sudaro biokuras, o Šiaulių rajono šilumos gamybos kuro struktūroje dominuoja gamtinės dujos.

Šiaulių meras Artūras Visockas per miesto Tarybos posėdį akcentavo, jog miesto gyventojai iki šiol dotavo „rajono šilumos ūkį pagal draugystę“, pagal „paprotinę teisę“, o to neturėtų būti.

Projekto rengėjai argumentavo, jog Šilumos įstatymas leidžia bendrovės tiekiamos šilumos kainą diferencijuoti pagal vartotojų grupes. Tik apie tokius atvejus kitose savivaldybėse negalėjo informuoti. Iniciatyvai dar turi pritarti ir Šiaulių rajono taryba, nes ir Šiaulių rajono savivaldybė yra AB „Šiaulių energija“ akcininkė.

„Bėda iššaukia sprendimus“, – palaikė iniciatyvą Tarybos narys Gintautas Lukošaitis.

Kiti svarstė, ar su tokiu akibrokštu sutiks Šiaulių rajonas, ar apie tai žino? A. Visockas prisipažino, jog su rajono meru apie tai nesikalbėjo.

Politikams aiškinamajame rašte akcentuota, kaip mažėtų šildymo išlaidos miesto gyventojams. Pateikti skaičiavimai, kokia diferencijuota šilumos kaina būtų buvusi, pavyzdžiui, 2022 vasario mėnesį. Bendra galiojanti kaina tada buvo 7,43 cento už kWh ( be PVM), o diferencijuota šilumos kaina miesto gyventojams būtų sudariusi 6,98 cento už KWh arba 6 proc. mažesnė, o rajono gyventojams – 12,32 cento už KWh arba 66 proc. didesnė.

Preliminariu vertinimu, jeigu būtų taikyta diferencijuota kaina, tai Šiaulių miesto vartotojų išlaidos šildymui laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. galėjusios būti mažesnės per 1,5 milijono eurų. Atitinkamai tokia suma būtų išaugusios Šiaulių rajono vartotojų išlaidos.

Akcentuota, jog lėšų šildymui sumažėjimas ar padidėjimas priklauso nuo suvartoto šilumos kiekio ir šilumos kainos pokyčio. Šiaulių miesto šilumos vartotojų išlaidų sumažėjimą lemia didesnė biokuro dalis šilumos kainos kuro struktūroje, o išlaidų sumažėjimo dydis priklauso atitinkamai nuo gamtinių dujų ir biokuro kainų skirtumo.

Rajono meras šokiruotas

Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras buvo nustebęs, kad apie tokią miesto iniciatyvą jam tenka išgirsti iš žurnalistų.

„Pasiaiškinsiu, nieko negirdėjau, nežinau“, – sakė meras, paprašytas komentaro, ar rajonas pritars miesto iniciatyvai.

Po dienos paskambinęs informavo, kad rajono Savivaldybė samdys nepriklausomą auditą patikrinti miesto Savivaldybės ir „Šiaulių energijos“ teikiamus diferencijuotos kainos skaičiavimus.

„Spręs apie tuos skaičiavimus ir iniciatyvą, pirmiausia, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, – teigė A. Bezaras. – Tada rajono Taryboje spręsime, ką daryti.“