VTEK akiratyje – Administracijos direktorius A. Bartulis ir departamento direktorius V. Statkus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) konstatavo, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis ir Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktorius Virgilijus Statkus laiku ir tinkamai nedeklaravo duomenų apie dalyvavimą savivaldybės viešųjų pirkimų procedūrose.

Tokiu elgesiu jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaravimo.

Nustatyta, kad 2018 metų gruodį buvo paskelbtas dalies Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų rekonstravimo viešasis pirkimas, tačiau iki šio pirkimo pradžios A. Bartulis ir V. Statkus savo privačių interesų deklaracijose nenurodė duomenų, kad yra viešųjų pirkimų komisijos nariai.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

Privačių interesų deklaracijas su šiais duomenimis viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Savivaldybės atlikto tyrimo išvadai.
 

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.