"Valerijonas" laimėjo teismą prieš Savivaldybę

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Šiaulių centro poliklinika.
Dar 2018 metų lapkričio pradžioje Šiaulių miesto taryba priėmė sprendimą nutraukti 60 kvadratinių metrų vaistinės patalpų Šiaulių centro poliklinikoje nuomos sutartį su UAB "Valerijonas". Vaistinės administracija gavo Savivaldybės administracijos raštą apie vienašališką nutarties nutraukimą ir reikalavimą atlaisvinti patalpas.
Bendrovė tokius Savivaldybės veiksmus apskundė Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams. Šių metų balandžio mėnesį pirmosios instancijos teismas atmetė "Valerijono" ieškinį ir pripažino Savivaldybės veiksmus teisėtais. Vaistinė pateikė apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui.

Vakar teisėjų kolegija panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą ir nusprendė, kad Savivaldybė neturėjo pagrindo vienašališkai nutraukti nuomos sutartį ir "Valerijono" ieškinį tenkino. Tarybos sprendimas neteko galios nuo jo priėmimo dienos.

Šiaulių miesto savivaldybė 2018 metų sausio 2 dieną pratęsė sutartį su "Valerijonu" dėl patalpų nuomos Centro poliklinikoje už kvadratą po 11,58 euro su sąlyga, kad vaistinė savo pagrindinėse patalpose Vilniaus gatvėje vykdys naktinę prekybą vaistais. "Valerijonas" šį įpareigojimą įvykdė, įrengė papildomas apsaugos priemones ir organizavo prekybą vaistais iki 1 valandos nakties. Nuomos sutartis galiojo iki 2019 metų gruodžio 31 dienos.

Vėliau Savivaldybei pavyko išnuomoti Dainų pirminės sveikatos centre vaistinės patalpas už gerokai didesnę kainą, tad buvo nuspręsta, kad "Valerijono" nuomos kaina per maža, todėl reikia nutraukti sutartį ir skelbti konkursą.

Praėjusių metų vidurvasarį Savivaldybė gavo Konkurencijos tarybos laišką, kuriame Savivaldybė buvo perspėta, kad jai gresia iki 60 tūkstančių eurų bauda už tai, kad be konkurso pratęsė sutartį su "Valerijono" vaistine dėl patalpų nuomos. Vadovaudamasi šiuo raštu Administracija parengė Tarybos sprendimą, o politikai jį palaimino.

Šiaulių apygardos teismas  konstatavo, kad Savivaldybė neteisingai interpretavo Konkurencijos tarybos raštą, nes jie buvo tik informacinio pobūdžio.
"Rašte tik atkreiptas dėmesys į galimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatą "Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių pažeidimas". Tačiau toks pažeidimas nekonstatuotas. Įvertinus tokio rašto turinį, Savivaldybė neturėjo imperatyvios pareigos nutraukti nuomos sutarties su ieškove. Teismas pažymi, kad pagal Konkurencijos įstatymą, Konkurencijos Taryba priima motyvuotą nutarimą ištirti įstatymą pažeidžiančius veiksmus. Privalomi vykdyti tik Konkurencijos Tarybos nutarimai, o šiuo atveju tokio nebuvo", – sakė teismo atstovas Vytautas Jončas.

UAB "Valerijonas" įrodinėjo, kad sutarties nutraukimas nepagrįstas, nes bendrovė nuomos sutarties nepažeidė, o nuomos teminas dar nepasibaigęs. Sutartis gali būti atnaujinta įstatymų nustatyta tvarka be konkurso.

Apygardos teismo teisėjų kolegija nusprendė, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad Savivaldybės savivaldybės turto nuomai pagal jos patvirtintą tvarką yra privalomas viešas konkursas, kuris šiuo atveju nebuvo organizuotas. Nustatyta, kad neegzistavo nei vienas iš 2018 metų sausio 2 dienos sutartyje nurodytų pagrindų, suteikiančių Savivaldybei teisę vienašališkai nutraukti sutartį, todėl "Valerijono" ieškinys patenkintas. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo nuo jo priėmimo dienos.

Nors jį galima skųsti aukštesnės instancijos teismui, greičiausiai tašką šioje istorijoje padės metų gale besibaigiantis nuomos terminas.

 

Komentarai

op    Ket, 2019-10-17 / 11:17
ir ko verti tie musu savivaldybes teisininkai -tiek ju daug (Bartulis, Ilgauskas, Velicka ir kiti) ir vis tiek nemoka Konkurencijos Tarybos laisku skaityti...
jooooo    Ket, 2019-10-17 / 11:24
Iš kito straipsnio apie LLRI atliktą tyrimą: Šiau­lių ga­li­my­bes kop­ti sa­vi­val­dy­bių in­dek­so pa­ko­po­mis aukš­tyn ri­bo­ja ir skaid­ru­mo trū­ku­mas. Sa­vi­val­dy­bė ga­vo įspė­ji­mą iš Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, nes ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­tas kon­kur­sas at­nau­ji­nant pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį. O Teismas tik P*ST ir tokį nutarimą kalą.
''balteji rumai"    Ket, 2019-10-17 / 14:12
Intrigantai ..daugiau nuliniai...Kažin kur ***dingo ir jis parašys.. Smagu..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.