Sveikinami metų mokytojai (I dalis)

mokyt
Šiaulių mieste gyvuoja graži tradicija. Kiekvieną rudenį, švenčiant Tarptautinę mokytojų dieną, Šiauliuose išrenkama 10 labiausiai nusipelniusių, aktyviausių pedagogų. Jie žinomi savo profesiniais pasiekimais, visuomenine veikla ir, svarbiausia – turi dvasinius raktus į savo mokinių širdis. Šiais metas nebuvo galimybių surengti iškilmingo apdovanojimų renginio, tad nuspręsta, kad Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pasveikins Metų mokytojus jų mokyklose.

Šią savaitę Artūras Visockas susitiko, pasveikino ir jaukiai pabendravo su penkiais Metų mokytojo vardą šiemet pelniusiais pedagogais. Trumpai pristatome juos, o kitą savaitę laukia pažintis dar su penkiais Metų mokytojais.

Trečiadienį Savivaldybės vadovas ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuviene pasveikino Lieporių gimnazijos istorijos mokytoją Mangirdą Šlapelį, Dainų progimnazijoje susitiko su dailės ir audiovizualinio meno mokytoja Maryte Ruzgyte. Ketvirtadienį pasveikintos dvi pedagogės: „Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė Asta Kairienė ir Stasio Šalkauskio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Daiva Railienė. Penktadienį meras apsilankė Šiaulių menų mokykloje, miesto vadovo sveikinimų sulaukė žinomas teatro mokytojas Virginijus Dargis.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pasidžiaugė, kad pagarba miesto jaunąją kartą ugdantiems mokytojams Šiauliuose nėra tik tušti žodžiai. Jau treti metai, kai greta padėkų dešimt miesto Metų mokytojų gauna ir premijas, kurių kiekvienos dydis – 2 000 eurų.

slapelis

Mangirdas Šlapelis

Šiaulių Lieporių gimnazijos istorijos mokytojas mokykloje ir mieste žinomas ne tik kaip istorijos mokytojas, bet ir kaip Lietuvos skautijos tarybos narys. Jis vienas iš 16 asmenų, sprendžiančių organizacijos veiklą valstybiniu ir tarptautiniu mastu. Taip pat jis yra Šiaulių krašto Šiaulių tunto LDK Gedimino draugovės draugininkas, savanoris, kolekcininkas, Šiaulių miesto valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos narys. Savo pedagoginėje veikloje mokytojas dažniausiai naudoja kritinio mąstymo metodus. 2020 m. apdovanotas „Stiprūs kartu“ antsiuvu už savanorystę COVID-19 karantino metu.

ruzgyte

Marytė Ruzgytė

Šiaulių Dainų progimnazijos dailės ir audiovizualinio meno mokytoja atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, puoselėjanti meno kultūrą. Mokytoja – audiovizualinės meno studijos „Naujųjų medijų mokykla“ vadovė. Aktyviai bendradarbiauja su Šiaulių universitetu. Nuo 2006 m. organizuoja ir koordinuoja Šiaulių miesto, regiono dailės mokytojų parodas miesto bendruomenei. Nuo 2013 m. ji koordinuoja respublikinį mokinių festivalį-konkursą „Įjunk šviesą“, ruošia mokinius dalyvauti festivalyje. Visa jos pedagoginė veikla grindžiama humanizmo principu.

kairiene

Asta Kairienė

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė savo pamokų metu sudaro išskirtines sąlygas mokytis aktyviai, tiriant, bandant ir eksperimentuojant. Prieš keletą metų A. Kairienė „Liucilijaus“ leidykloje su bendraautore J. Lymantiene išleido kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinį „Draugaukime su garsais“ (1–3 dalys). Šiuo metu baigia rengti logopedinių pratybų sąsiuvinį PUG ugdytiniams. Pedagogė daug dėmesio skiria specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, saviraiškai, skatina jų pasitikėjimą savo jėgomis. Pedagogė kasmet bendradarbiauja su Šiaulių universitetu – vadovauja studentų praktikai.

railiene

Daiva Railienė

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojos iniciatyva mokiniai mokomi programuoti elektronines schemas Arduino mikrovaldikliais, kuria 3D modelius ir juos spausdina trimačiu spausdintuvu, tobulina programavimo įgūdžius naudodami Lego Mindstorm EV3 robotus. Mokytoja – nuolat besimokanti ir besitobulinanti, noriai dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis. Mokytoja aktyviai savanoriauja gimnazijoje, organizuoja mokiniams įvairius žygius, bėgimus. Jos pedagoginė veikla puikiai atliepia prof. S. Šalkauskio ugdymo principus – puoselėti mokinio protą, jausmus, kūrybiškumą ir fizinę bei psichinę sveikatą.

dargis

Virginijus Dargis

nuo1994 m. dirba Šiaulių menų mokykloje (iki 2019-06-27 – Šiaulių moksleivių namuose) teatro mokytoju. Jo suburtas šaunus vaikų ir jaunimo kolektyvas „Kompanija šauni“ 2018 m. atšventė 25 metų sukaktį. Mokytojo iniciatyva nuo 1994 m. organizuojami tarptautiniai vaikų ir jaunimo teatrų festivaliai-kūrybinės laboratorijos ,,Baltoji varnelė“, sukviečiantys įvairaus amžiaus jaunuosius artistus, siekiant tenkinti vaikų ir jaunimo prigimtinį poreikį kūrybai, vaidybai, teatrinei saviraiškai. Kiekvieną vasarą organizuojamos kūrybinės stovyklos ,,Augame kartu su teatru“. Mokytojui svarbu skatinti vaikus suprasti ir suvokti, kad didžiausia vertybė pasaulyje yra besąlygiškas žmogiškumas, o teatras yra galingas įrankis, padedantis pajausti žmogiškumo esmę.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Kęstučio Šalčio nuotraukos

Užs. Nr. 464977