Siekiama apriboti Kontrolės komiteto veiklą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko ma­no, kad ap­ri­bo­ti ko­mi­te­to veik­lą ban­do­ma ne­pag­rįs­tai.
Šiaulių miesto tarybos Kontrolės komiteto veiklą ir toliau stengiamasi įsprausti į siaurus rėmus. Jau rašyta, kad Administracijos direktorius Antanas Bartulis uždraudė savo pavaldiniams atstovauti Administracijos interesus minėtame komitete, nes esą jis peržengia savo kompetencijos ribas.


Kontrolės komitetui vadovauja opozicijos atstovas Denis Michalenko. Vasario 6 dieną vyksiančiam Tarybos posėdžiui jis tvirtinti pateikė Kontrolės komiteto 2020–2021 metų veiklos programą. Meras šį sprendimo projektą  įtraukė tik į papildomus klausimu ir dėl jo svarstymo turės balsuoti politikai.

Komitetas nori priimti gyventojus, nagrinėti jų pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti pasiūlymus, svarstyti, kaip vykdomas miesto biudžetas, kaip panaudojamos paskolos, teikti pasiūlymus jau kitų metų biudžetui, svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybos sprendimų projektų.

Mero patarėja teisininkė Virginija Mickavičienė pateikė neigiamą derinimo išvadą, argumentuodama, kad Kontrolės komitetas neturi įgaliojimų tokiai veiklai. Jis esą turi domėtis tik kontrolės ir audito tarnybos veikla. Teisininkė mano, kad komitetas neturi rengti gyventojų priėmimo, mat gyventojai gali būti išklausyti komiteto posėdžio metu.

Komiteto pirmininkas D.Michalenko su tokia nuomone nesutinka. Jis sakė, kad, planuodamas veiklą, vadovavosi Vilniaus savivaldybės tokio pat dokumento pavyzdžiu.
Politikas sakė išsiuntęs programos projektą Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybai, kad šį įvertintų, ar pagrįstai siekiama apriboti valdantiesiems nepalankaus komiteto veiklą. Būtent šiame komitete paviešintas skandalingas faktas apie Stasio Šalkauskio gimnazijoje neteisėtai išmokėtas premijas ir reikalavimą darbuotojams jas grąžinti.