Šiauliuose iki birželio 1 dienos ugdymas vyks nuotoliniu būdu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Mokyklų koridoriai tušti.
Šiaulių miesto savivaldybė apsisprendė – iki birželio 1 dienos pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Nuo birželio 1 dienomis rekomenduojama mokykloms ugdymo procesą organizuoti kitomis nei pamoka ugdymo formomis.

Savivaldybė skelbia, kad pedagogams siūloma padėti mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, ugdymą orientuoti į bendrųjų kompetencijų ugdymą.

Abiturientams mokslo metų pabaiga skelbiama gegužės 22 dieną. Toliau skiriamas laikas brandos egzaminams pasiruošti. Gimnazijos organizuos individualias ar grupines konsultacijas.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos mokslo metus baigs nuotolinių ugdymosi būdu iki birželio 1 dienos.