Šiaulių universiteto gimnazijos direktorius atleistas šalių susitarimu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Juvitas Giniotis mokyklai vadovavo 30 metų.
Šiaulių miesto viešajai įstaigai Šiaulių universiteto gimnazija nebevadovauja ilgametis jos direktorius Juvitas Giniotis. Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Domas Griškevičius informavo, kad 61 metų direktorius paliko savo pareigas "šalių susitarimu". Jis buvusiai 18-ajai vidurinei mokyklai, vėliau "Aido" vidurinei mokyklai, o nuo 2003 metų Šiaulių universiteto gimnazijai vadovavo 30 metų.


Ši mokykla vienintelė gimnazija mieste, esanti ne biudžetinė, o viešoji įstaiga. Jos steigėjai – Šiaulių universitetas, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskrities administracija.

Prieš kelerius metus miesto valdžia spaudė direktorių perorganizuoti mokyklą į biudžetinę įstaigą. Kilus viešam skandalui, direktoriui pavyko apginti mokyklos statusą, leidžiantį šiek tiek mažesnę Savivaldybės kontrolę.
Paklaustas, ar atleidus direktorių, mokykla neteks viešosios įstaigos statuso ir taps biudžetine, vicemeras atsakė: "Planuojame pereiti. Savivaldybei kilo problemų dėl finansų skyrimo, nekalbant apie kontrolės, kitus dalykus".

D. Griškevičius ramino, kad ši įstaiga ir toliau liks gimnazija, ir nė vienos gimnazijos mieste uždaryti nesirengiama.
"Abipusiu šalių sutarimu rastas kompromisas", – aiškino vicemeras apie direktoriaus atleidimą, paaiškinęs, kad šis kompromisas Savivaldybei "kainavo" trijų mėnesių atlyginimo išeitinę kompensaciją direktoriui.

Šiaulių universiteto gimnazijos direktoriaus pareigas laikinai eina "Saulėtekio" gimnazijos direktorė Jūratė Kaščiuškienė.