„Grigeo“ pamokos. Ar tikrai už teršėjus turi mokėti Šiaulių gyventojai?

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Po visą šalį sukrėtusių skandalų, kai buvo išaiškinti grubūs vandens telkinių teršimo nevalytomis nuotekomis atvejai, Seime sugriežtinta atsakomybė už aplinkos teršimą. Tačiau pasirodo, kad principas „teršėjas moka“ ir vėl nesuveiks – numatyta, kad už pramonės įmonių išleidžiamus teršalus mokės gyventojai – vandens vartojai!

„Seimo nariai, galimai suklaidinti suinteresuotų grupių ar tiesiog kompetencijos šioje srityje stokojančių asmenų, pritarė mokesčio už aplinkos teršimą tarifų didinimui. Taip buvo siekiama iš esmės gerų tikslų, tačiau pasirinktas sprendimas, kuris taps našta paprastiems gyventojams –geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams. O tikslinę pramonės teršėjų grupę šios priemonės paveiks nebent labai simboliškai. Manyčiau, kad Seimo nariai laiku ištaisys šią netyčinę klaidą, kol neįsigaliojo Mokesčio už aplinkos teršimą pakeitimo įstatymas. Kiekvienos savivaldybės meras, žinodamas šiuos grėsmingus savivaldybių vandentvarkos sektoriui sprendimus, tikrai netylės, taigi, viliuosi savivaldos institucijų palaikymo“, – komentavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, į Seimo 2020 m. sausio 28 d. priimtus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus atkreipdamas Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės atstovų dėmesį.

Siekdamas apginti viešųjų paslaugų vartotojų interesus ir realiai sukontroliuoti taršios pramonės atvejus, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas savo rašte pateikė rekomendacijas, kaip  reikėtų koreguoti tam tikrus teisės aktus.

Užs. Nr. 447197

Šiaulių miesto mero Artūro Visocko raštas