Seminarai „pirtelėse“ ir auksiniai automobiliai

Iš Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­džio trans­lia­ci­jos
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rių Arū­ną Šar­kų mies­to Ta­ry­bai siū­lo­ma at­šauk­ti iš pa­rei­gų pra­ra­dus pa­si­ti­kė­ji­mą.
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras netaupė biudžetinių pinigų. Miesto savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus auditoriai nustatė nemenkų šios įstaigos veiklos „keistenybių“. Panašu, kad įstaigos vadovas Arūnas Šarkus šį kartą nebeišsisuks – Taryba spręs jo atšaukimo iš pareigų klausimą.

Seminarai ar poilsis prabangiuose viešbučiuose?

Auditoriams pirmiausiai užkliuvo keletas Švietimo centro organizuojamų seminarų.

Pavyzdžiui, pernai „Sandoros“ progimnazijos kolektyvas važiavo į seminarą Druskininkuose „aktualia“ tema „Dzūkija: šimtametės tradicijos ir gyvoji etnokultūra“, kuris dvi dienas vyko Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre „AQUA“.

Seminaro lektorius – tos pačios progimnazijos direktorius Kęstutis Šaltis. Beje, viešbutis buvo nupirktas 41 dalyviui, tačiau seminare dalyvavo 31. Vien už apgyvendinimą sumokėta per 1,5 tūkstančio eurų. Dar už 309 valdiškus eurus seminaro dalyviams suteikta sveikatinimo paslaugų ir tokios išlaidos, anot tikrintojų, yra visiškai nepagrįstos.

Auditoriai pastebi, kad ir pats seminaras įvairių sričių progimnazijos pedagogams susijęs su bendražmogiškų vertybių ugdymu, tačiau ne su profesinės kvalifikacijos kėlimu, o K. Šaltis tokį seminarą savo kolektyvui galėjo pravesti ir Šiauliuose. Vien kelionė į Druskininkus kainavo apie 500 eurų.

Iš auditorių ataskaitos matosi, kad Švietimo centre ilgai klostėsi panašių seminarų tradicija.

„Sandoros“ progimnazijos kolektyvas gilino savo žinias apie Pietų Lietuvą ir toliau. Tame pačiame sveikatinimo ir poilsio centre „AQUA“ dalyvavo kitame seminare – „Pietų Lietuvos kultūrinio paveldo pažinimas“.

Šis seminaras buvo dar brangesnis – 3,5 tūkstančio eurų, iš kurių net 805 eurai išleisti sveikatinimo procedūroms.

Visi auditorių analizuoti įvairių švietimo įstaigų pedagogų seminarai, kuriuos organizavo Švietimo centras, vykdyti kurortuose – Druskininkuose, Palangoje, Birštone.

Šiaulių švietimo įstaigų atstovai apgyvendinti prabangiuose viešbučiuose, nors kartais seminaras trukdavo vos 6 valandas ir nakvynė net nebuvo reikalinga.

Švietimo centro direktorius A. Šarkus praėjusių metų vasario 17–23 dienomis vyko į Vokietijos miestą Kelną dalyvauti tarptautinime švietimo parodoje-kongrese. Jo paties nurodymu jam buvo išmokėta beveik 2 tūkstančiai eurų dienpinigių, tačiau į tą pačią parodą vykusiems dar trims centro darbuotojams direktorius dienpinigų nemokėjo. Jiems pasiūlė papildomą išeiginę dieną.

„Auksinių“ automobilių remontai

Ne mažiau įdomi situacija ir su Švietimo centro transporto priemonėmis, kurių įstaiga turi 11. Pernai joms remontuoti išleista daugiau kaip 26,6 tūkstančio eurų. Didžioji šios sumos dalis sumokėta už 2005 metų gamybos mikroautobuso „Mercedes-Benz“ ir 2009 metų lengvojo automobilio „Volkswagen Caddy“ remontus.

Auditoriai nustatė, kad mikroautobuso rinkos vertė šiuo metu siekia apie 3 tūkstančius eurų, tačiau vien 2019 metais jis remontuotas už 11,7 tūkstančius eurų. Visi remontai atlikti tame pačiame autoservise „Autospecas“.

Pernai spalį už pakeistą buferį, dureles, 4 žibintus, kitas detales ir darbus vienu metu buvo išrašyta beveik 9,5 tūkstančio eurų sąskaita, todėl nusiųsta net užklausa draudimo įmonei, ar mikroautobusas nebuvo patekęs į avariją.

Maždaug 5 tūkstančių rinkos vertės lengvasis automobilis pernai remontuotas „Autospece“ už beveik 10 tūkstančių eurų.

47 lapų audito išvadose nurodyta daugybė eilė grubių buhalterinės apskaitos ir kitų įstatymų pažeidimų, nors Švietimo centro padalinyje veikia Centralizuotos buhalterijos padalinys, neseniai įsteigtas tam, kad kuo kokybiškiau būtų tvarkoma biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita.

Audito išvadose rekomenduojama iš Švietimo centro į miesto biudžeto sąskaitą susigrąžinti 13,7 tūkstančio eurų neteisėtai iš kitų biudžetinių įstaigų gautų lėšų.

Direktorius prarado pasitikėjimą

Auditorių akiratyje A. Šarkus atsidūrė ne pirmą kartą. Jau pernai šios įstaigos vadovas buvo nušalintas nuo pareigų, kol vyko tarnybinis patikrinimas dėl neaiškių viešųjų pirkimų.

Tuomet audito metu buvo analizuota ir vertinta buhalterinės apskaitos situacijos analizės ir koncepcijos parengimo pirkimų bei „Beržynėlio“ lauko pavėsinės pirkimo planavimo ir vykdymo procedūrų atitiktis teisės aktams.

Tačiau pernai vadovui pavyko nuo griežtesnio vertinimo išsisukti. Šį kartą greičiausiai taip paprastai nepavyks – liepos 2 dieną miesto Taryba spręs klausimą dėl Arūno Šarkaus atšaukimo iš Švietimo centro direktoriaus pareigų praradus pasitikėjimą.

Švietimo įstaigų vadovus į pareigas priima ir atleidžia tik Savivaldybės taryba.

Savivaldybės Administracijos direktoriaus Antano Bartulio nuomone, audito medžiagoje akivaizdžiai atskleidžiami finansinės drausmės pažeidimai ir dėl to kyla nepasitikėjimo vadovu požymiai.

Jei matys, kad neteisėtai panaudotos lėšos turi būti grąžintos į biudžetą, imsis tam reikalingų procedūrų. Direktorius patvirtino, kad dėl to gali tekti kreiptis ir į teismą.

Meras: „kiurksojo“

Ne kartą per teismus iš postų atleidinėjęs įstaigų vadovus miesto meras Artūras Visockas tikino, kad jo frakcija Taryboje, o greičiausiai ir visa koalicija, vieningai balsuos dėl A. Šarkaus atleidimo. Meras teigė, kad nėra kitos išeities šiuo atveju. Jis nesitikėjo tokių grubių pažeidimų.

A. Visockui akivaizdu, kad Švietimo centre reikalingas pokytis. Jis sako supratęs dėl ko Švietimo centras niekada iš esmės tokiu nebuvo. Šiai įstaigai buvo prikabinta daugybė ūkinių funkcijų, tokių kaip centralizuota buhalterija, visuomenei naudingų darbų atlikimo organizavimas ir panašiai.

„Centras neatliko savo funkcijų, nes vadovas net nesiruošė atlikinėti savo funkcijos ir savo misijos. Jei pasižiūrėsime į mokinių rezultatus, tai Šiauliai tikrai nešviečia, ir mums laikas keisti dalykus iš esmės. Be jokios abejonės, reikia nuimti visus pašalinius dalykus nuo Švietimo centro. Ten gal pakanka 2–3 žmonių, jei kalbama apie įvairių mokymų organizavimą. Kitas dalykas, jei Švietimo centras būtų tokios kvalifikacijos, kad jų lektorius samdytų. Reikės apsispręsti, kuriuo keliu eisim. Reikia iš esmės susigaudyti, ką veikia tas Švietimo centras. Ką jis iki šiol veikė, vienas Dievas težino, turint omenyje kiek papildomos informacijos dar turiu iš mokyklų vadovų. Aš pasakysiu vieną žodį „kiurksojo“. Nors iš tiesų turėjo labai ką veikti. Vadovas – pirmasis žmogus, kuris turėjo sakyti aš nedarysiu to ir to, nes mano misija yra kita“, – situaciją komentavo meras.

Biudžetinės įstaigos vadovas kalbėti nenori

Paskambinome Švietimo centro direktoriui A. Šarkui, kad pasiteirautume, ar sutinka su audito išvadomis. Telefonu atsiliepusi centro darbuotoja, pakalbėjusi su direktoriumi pranešė, kad jis nenori kalbėti.

Kiek vėliau A. Šarkaus darbo vietoje nebebuvo.

Komentarai

Vieša paslaptis    Ket, 2020-06-25 / 14:30
Vieša paslaptis, kad daugumoje įstaigų panašiai vyksta. Valdiški pinigai išplaunami per privačias draugelių įmones arba išleidžiami reprezentaciniais, mokymų, komandiruočių tikslais. Ir jei neišleisi šiais metais iki nulio, tai kitais metais nebeduos.
???    Pen, 2020-06-26 / 08:51

In reply to by Vieša paslaptis

yra tokių seminarų pirkėjų - tai atsiras ir pardavėjai.. klausimas, kodėl mokyklų vadovai tokius "seminarus" perka ir kas už tai jiems bus, nes gal per prievartą tų "seminarų su pirtimis" niekas neįgrūdo? nes pinigus tai šitie taškė..
Eilinis    Ket, 2020-06-25 / 16:45
Eilinis visocko ir senu pakabu is audito triukas.. visos istaigos ta daro ir visa respublika. Bus ilgas teismo procesas ir visockui teks pralaimeti.. nekas netrukdo organizuoti seminarus ir nekas nedraudżia pvz. Birštone. Tik tiek reiketu istatymu pazeidejai visockas ir bartulis susimoketu teismu ir advokatu islaidas is savo kišenes..!!
Gal žinote, kurios partijos draugų ten daugiausia prisiglaud    Ket, 2020-06-25 / 16:58
Čia man panašu į kažkokią partinę špitolę (prieglaudą). Gal žinote, kurios partijos draugų ten daugiausia prisiglaudę ?
Skaitytoja    Ket, 2020-06-25 / 18:10
Šitam centre ta "veikla" jau visą dešimtmetmetį vyksta. Tik "aklas" galėjo to nematyti ir nesuprasti. Net auditų nereikia jog suprasti, kad kiurksojo.
Raganų medžioklė    Ket, 2020-06-25 / 19:19
Tik nereikia lia lia. Visi ant vieno iešmo suverti. Eilinė vysosko keršto akcija. Neįtiko. Prisireikė savam vietos. Kažin kada pats sumokės ištaškytus teismams, advokatams ir prokurorams pinigus?
Melagis    Ket, 2020-06-25 / 19:26
Jei pagal mokinių rezultatus Šiauliai nešviečia, tai kodėl tada aikštėje užrašas skelbia priešingą šūkį? Kaip visada meluoja?
:)    Ket, 2020-06-25 / 19:29
Kartais ne iš to pačio centro karjeros laiptais palipėjo astulė kurti žmogaus gerovės?
Reikaliukai    Ket, 2020-06-25 / 19:34
Seniai nebuvo kraujo - reikia kažką giljotinuoti aikštėje atidarymo proga. Paukoti viešai. Tipo -- dirbu :)
Roze    Ket, 2020-06-25 / 19:38
Nesuvokiama, kaip šis žmogus sugebėjo tiek metų išsėdeti tokiame poste, nes dirbti jis nemoka, bet kaip rašoma ,,moka,, gyventi.
Visokuii    Ket, 2020-06-25 / 19:56
Tau Belovas ir Lesnickas irode kad tavo auditas nulinis. , bet vykdo visus tavo nurodymus..
Negi neaišku    Pen, 2020-06-26 / 07:55

In reply to by Genadijus Juškus Sartausko

Per žemas lygis. Jis otkatais dalinasi su advokatais ir prokurorais. Todėl ir inicijuoja ginčus bei atleidimus :)
Negi neaišku    Pen, 2020-06-26 / 08:42

In reply to by To negi neaišku

Tokiems patirties nereikia. Pas juos įaugę kraujyje - stukalink, apgauk, meluok, pasikelk, pasipuikuok, būk šlykštus, apsimesk, pasityčiok, sugriauk, atimk, išdraskyk, nužudyk, ignoruok, pasinaudok...
Mikas    Pen, 2020-06-26 / 08:21
O kas pakrutins kitas švietimo įstaigėles, PPT? Nėra kam iškuopti?
Jo    Pen, 2020-06-26 / 08:46

In reply to by Mikas

Jau laikas atstovaujamąją instituciją iškuopti, o tai padėjėjų, patarėjų ir visokių 1000 procentinių pakalikų prisiveisė per tokį trumpą laikotarpį.
Pamąstymas    Pen, 2020-06-26 / 09:25
Pagalvokite gerai pirmiausia prie ko čia organizatorius? Jis tik vykdė Švietimo įstaigų vadovų užsakymą ar norą "organizuoti išvyką pasibūti kartu ir aptarti bendrus reikalus prie čierkos". Kieno lėšomis buvo organizuota (taigi, kad Švietimo įstaigoms skirtomis lėšomis "mokymams")? O seminaras- tai tik pretekstas išvykti iš Šiaulių. Beje, auditorius matomai silpnokas jeigu nepastebėjo rimtesnių pažeidimų, kaip ir šių eilučių autorius.
Ramus    Pen, 2020-06-26 / 09:41
Jei nebūtų buvę Stalino garbintojų, tai ir Stalinas būtų buvęs tik Džiugašvilis. Aš manau kad dėl panašių idiotiškų kontorų turėjimo žlunga ir mūsų universitetas. Įdomu būtų dabar pamatyti kolektyviškai iš Šiaulių išguito prof. G. Mažeikio komentarą.
na    Pen, 2020-06-26 / 09:45
Ši žurnalistė puikiai, dar situacijai nepaaiškėjus, moka š... užpilti, bet kai visiškai kitokia tiesa paaiškėja, atsiprašyti nesugeba.
Xxx    Pen, 2020-06-26 / 16:05
O Šaltis koks suktas, matai reikia į Druskininkus jiems važiuoti. Savo kolektyvui seminarą gali pravesti ir savo rūmų klasėje. Kam taip toli trenktis ir ne savo pinigus laidyti.
kir-Za    Pen, 2020-06-26 / 22:11
Ostapas B. Visur. Seime. Prezike. Kodel Šiuliai blogesne? Virusas yra virusas
Džiaugiamės    Sek, 2020-06-28 / 12:55
Tai ne išimtys. Tai dėsninga ir kai kam labai smagiai naudinga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.