A. Šedžius su „Janssen“ skiepu Vokietijoje nepripažintas vakcinuotu

Redakcijos archyvo nuotr.
Andrius Šedžius, nuvažiavęs į Vokietiją sužinojo, jog „Janssen“ vienkartinis skiepas ten laikomas niekiniu.
Šiaulietis verslininkas Andrius Šedžius, ir persirgęs COVID-19, ir pasiskiepijęs „Janssen“ vakcina, bet kelionėje Vokietijoje susidūrė su kliūtimis lyg nebūtų vakcinuotas. Vokiečiai pasiskiepijimo „Janssen“ viena doze nepripažįsta užbaigtu vakcinavimu.

Su skiepu, bet vejamas lauk

Andrius Šedžius, prieš kelias dienas sugrįžęs iš Vokietijos, pasakoja, jog ten nebuvo pripažintas visiškai vakcinuotu, mat yra pasiskiepijęs „Janssen“ vakcina.

Lietuvoje daugybė žmonių skiepijosi „Janssen“ vakcina, nes Sveikatos apsaugos ministerija tikino, jog imunitetui įgyti pakanka šios vakcinos vienos dozės, pati vakcina pripažistama ES. Tik revakcinacijai ji iš pradžių nesiūlyta.

„Aš buvau persirgęs COVID-19, sunkiai sirgau, gulėjau ligoninėje, o pasveikęs ir po dešimties mėnesių dar turėjau daug antikūnų ir galėjau iš viso nesiskiepyti, – pasakoja A.Šedžius. – Bet pernai lapkritį pasiskiepijau, kad nereikėtų nuolat prieš keliones daryti testus dėl kovido, nes darbo reikalais daug važinėju į užsienį. Gydytojai net patarė skiepytis „Janssen“ vakcina, nes pilnam vakcinavimui užtenka vienos dozės, o antikūnų aš ir taip turiu per akis.“

Buvo šokiruotas, kai patyrė, kad „Janssen“ vienkartinė vakcina Vokietijoje nepripažįstama.

Atvažiavęs pirmą valandą nakties į viešbutį išgirdo, jog jo skiepas negaliojantis.

„Klausiu, kaip tai negalioja? Sako, o taip, Vokietijoje negalioja, ir eik lauk. Gerai, kad važiuodamas iš Anglijos į Prancūziją buvau pasidaręs ten reikalaujamo antigenų testo, jis galiojo 24 valandas ir galiojimas dar nebuvo pasibaigęs. Tai įleido mane pernakvoti“, – pasakojo verslininkas.

Rytą istorija kartojosi, kai dėl netinkamo skiepo buvo išvytas iš degalinės kavinukės, kurioje norėjo atsigerti kavos.

„Kažkodėl nebuvo jokios mūsų užsienio reikalų ministro iniciatyvos paskelbti lietuviams, kad užsienyje toks monovakcinos skiepas negalioja, – piktinasi A. Šedžius. – Skrisiu vėl į Vokietiją, nežinau, gal apsuks ir grąžins? Avia kompanijos puslapyje parašyta, kad reikia turėti neigiamą antigenų testą arba kovid skiepų pažymėjimą. ES skaitmeninį skiepų pažymėjimą turiu, jis man yra išduotas, tad nematau tikslo darytis testą.“

„Janssen“ vakcina pas mus galioja ir viskas yra tvarkoje, bet tokia situacija užsienyje, manau, tik rodo, koks karas vyksta tarp vakcinų gamintojų“,– svarsto verslininkas.

Sugrįžęs iš Vokietijos jis skambino į Užsienio reikalų ministeriją.

„Klausiau, kodėl savo puslapyje neskelbiate, kad „Janssen“ negalioja Vokietijoje? Sako, turi galioti, nesame informuoti, kad negalioja“, – pasidalija, ką išgirdęs iš ministerijos klerkų.

Vokietijoje – reikia dviejų dozių

Tačiau panašu, kad A. Šedžiaus skambutis neliko be reakcijos.

Užsienio reikalų ministerijos puslapyje dabar jau atsirado išskirtinis perspėjimas: „DĖMESIO! Asmenys, pasiskiepiję 1 Janssen vakcinos skiepu, nuo 2022-01-15 VFR (Vokietijos Federacinėje Respublikoje – past.) nėra laikomi užbaigę pilną vakcinacijos schemą. Pilnai pasiskiepiję Janssen vakcina VFR bus laikomi asmenys, pasiskiepiję 2 Jannsen vakcinos skiepais.“

O Lietuvoje ta antra „Janssen“ dozė, matyt, bus laikoma sustiprinančiąja.

Sveikatos apsaugos ministerija yra paskelbusi nuo sausio 5 dienos atnaujintą skiepijimosi tvarką. Pagal ją numatoma galimybė „Janssen“ vakcina pasiskiepijusiems gyventojams anksčiau gauti sustiprinančiąją tos pačios vakcinos dozę – tai padaryti jau galima ne po 120, o po 60 dienų. Be to, informuojama, kad „Janssen“ vakcina pasiskiepiję gyventojai taip pat turi galimybę po 90 dienų rinktis „Comirnaty“ ir „Spikevax“ vakciną.

Post scrip­tum

Tre­čia­die­nį A. Še­džiui ne­pa­vy­ko ban­dy­mas su ES COVID-19 skie­pų pa­žy­mė­ji­mu iš­skris­ti į Vo­kie­ti­ją, „Jans­sen“ skie­pas ne­bu­vo pri­pa­žin­tas ir tu­rė­jo da­ry­tis an­ti­ge­nų tes­tą.

„Tik kaip man gau­ti tą ant­rą­jį skie­pą, kai ne­praė­jęs ke­tu­rių mė­ne­sių ter­mi­nas, vak­ci­nų už pi­ni­gus juk ne­par­da­vi­nė­ja“, – pik­ti­no­si ži­nu­tę iš oro uos­to at­siun­tęs vers­li­nin­kas.

Su­ži­no­jęs, kad skie­pi­ji­mo­si tvar­ka pa­keis­ta, o už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja jau net per­spė­ji­mą ke­liau­jan­tiems į Vo­kie­ti­ją įdė­jo kon­su­li­nia­me pus­la­py­je, A. Še­džius neat­ly­žo.

„Kol vie­šai ne­pa­si­da­li­nau ta pro­ble­ma su ži­niask­lai­da, tol ty­lė­jo ir nie­kur nie­ko ne­vie­ši­no, nu­si­spjaut, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai pa­puls į ne­ma­lo­nę sve­tur. La­bai gai­la, kad san­kci­jų ir ka­ro te­ma už­go­žia įpras­ti­nių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gų at­li­ki­mą,“ – tei­gė A. Še­džius.