Renginiais minima Gedulo ir vilties diena

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Viena iš albumo „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“ sudarytojų – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotoja Elvyra Mickevič.

Šiandien, birželio 14-ąją, Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Masinių tremčių paminėjimo sukakčiai skirti renginiai Šiauliuose prasidėjo birželio 12 dieną.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai pristatė tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų albumą „Ištremti iš Tėvynės/ Deported From Their Homeland“.

Apie solidų, beveik 600 puslapių, albumą kalbėjo sudarytojai Benas Navakauskas, Birutė Panumienė, Violeta Jasinskienė, Elvyra Mickevič.

Leidinyje pateikiama apie 800 nuotraukų iš Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietų Sibire, europinėje Rusijos dalyje ir Centrinėje Azijoje. Dauguma albumo nuotraukų iki šiol nebuvo publikuotos.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje paskaitą „Partizaninės kovos pradžia Lietuvoje: 1944 m. vasara – ruduo“ skaitė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos istorikas, karo istorijos rekonstruktorių klubo „Partizanas“ narys dr. Darius Juodis.

Renginyje buvo pristatyta ir tarptautinio ekslibrisų konkurso „Istorinės atminties vardai“ paroda. Dalyvavo XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai: dailininkas Vladimiras Beresniovas, istorikas Alvydas Surblys, dr. Raimundas Kaminskas, LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila.

Birželio 13 dieną bibliotekoje pristatyta dar viena paroda – Alberto Švenčionio fotografijos „Vilties kelias“.

Šiandien skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės vyks tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija „Atminties neištremsi“. Renginys prasidės likus minutei iki vidurdienio visuotine tylos minute, po to bus skaitomos ištremtųjų pavardės, tremties vietos, likimai.

Tradicinis Gedulo ir vilties dienos minėjimas vyks 15 valandą 30 minučių prie Šiaulių geležinkelio rampos.

Vakare Gedulo ir vilites diena bus paminėta šv. Mišiomis ir koncertais: Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyks koncertas „Motinos malda“, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje koncertuos VII tarptautinio Sauliaus Sondeckio smuikininkų ir violončelininkų konkurso jaunieji atlikėjai, smuikininkas Zakharas Bronas, violončelininkas Davidas Geringas.