Raktas į sėkmingą tuberkuliozės gydymą – paciento ir gydytojo bendradarbiavimas

Ligoninės archyvo nuotr.
Nuot­rau­ko­je: iš kai­rės A. Šker­bie­nė, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja; A. Ža­liu­kie­nė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos va­do­vė; V. Ga­jaus­kie­nė, Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos Kon­sul­ta­ci­jų sky­riaus ad­mi­nist­ra­to­rė; V. Biels­kie­nė, gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė; R. Šo­pie­nė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos vai­kų gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė.
Nepaisant pažangių naujovių medicinos srityje, bendrame pasaulio statistikos kontekste tuberkuliozės epidemiologinė situacija gerėja ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, o Lietuvoje per metus užfiksuojama apie 1000 naujų tuberkuliozės atvejų. Specialistai pastebi, kad gydymą apsunkina atvejai, kai pacientui išsivysto atspari vaistams tuberkuliozės forma, todėl tai lemia ilgą gydymo periodą stacionare, kuris gali trukti net iki 2 metų. Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos specialistai sako, kad šiandien labai svarbu kalbėti apie visuomenės švietimą šios ligos aspektais, gydytojo ir paciento bendradarbiavimą, atsakomybę, kontrolę.

Atsakingas požiūris į tuberkuliozės gydymą

Palyginus ilgas tuberkuliozės gydymas reikalauja paciento sąžiningumo ir nusiteikimo bendradarbiauti su jį gydančiais medikais – šeimos gydytoju, pulmonologu. Gydytoja pulmonologė V. Bielskienė sako, kad itin svarbus vaistų vartojimo nuoseklumas: „Būtina išpildyti visą gydymo kursą – pacientas turi būti gydomas tiek laiko, kiek rekomenduojama, net tada, kai būklė pagerėja. Jei gydymo kursas per trumpas – gresia ligos atsinaujinimas. Dar blogiau – nebaigtas gydymas skatina tuberkuliozės mikobakterijų atsparumą vaistiniams preparatams, o tai komplikuoja gydymo eigą“.

Ambulatorinė tuberkuliozės gydymo forma – tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Toks gydymas skiriamas pacientams, praėjusiems pirmą gydymo kursą, kai pacientas tampa abaciliarus. „Šiuo atveju tiesiogiai stebimas vaistų suvartojimas, laiku atliekami reikiami kontroliniai tyrimai, užtikrinamas nenutrūkstamas vaistų tiekimas, stebima paciento būklė. Dar vienas aspektas – užtikrinti paramą pagal Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių tuberkuliozės prevencijos programas į kurias įeina: vitaminų, kitų, pašalinius vaistų veikimo požymius šalinančių medikamentų nupirkimas, parama maistu, kelionės išlaidų kompensavimas atvykimui į kliniką“, – pasakojo bendrosios praktikos slaugytoja A. Škerbienė.

Raktas į sėkmingą gydymą – laiku pastebėta liga ir kontrolė

Laiku pastebėta tuberkuliozės simptomatika ir užfiksuoti reikšmingiausi kontaktai gali tapti reikšmingu sveikimo faktoriumi. Moters ir vaiko klinikos vaikų gydytoja pulmonologė R. Šopienė apkreipia dėmesį į kontaktų patikros svarbą: „Svarbiausi pirmo rato artimi šeimos nariai, kiti pirmo rato kontaktai bei antro rato kontaktai, kurie turi padidintą riziką susirgti tuberkulioze“. Šeimos nariui diagnozavus tuberkuliozę labai svarbu ištirti visus šeimos narius ir artimiausius kontaktus. Specialistė atkreipia dėmesį ir į riziką užkrėsti vaikus: „Vaikus paprastai užkrečia tėvai. Itin didelė grėsmė užsikrėsti miliarine tuberkulioze ar tuberkulioziniu meningitu vaikams iki 5 metų, kurie nėra paskiepyti. Respublikinės Šiaulių ligoninės duomenimis Šiaulių apskrityje 2018 metais skiepo nuo tuberkuliozės atsisakė 7 sveikų naujagimių tėvai, 2019 metais atsisakiusiųjų skaičius išaugo iki 11, o 2020 iki 43“.

Konsultacijų skyriaus administratorė V. Gajauskienė sako, kad tuberkuliozės prevencijai atsakomybę turi prisiimti tiek gydymo įstaigos šviečiant žmones, tiek visuomenė. „Svarbu motyvuoti pacientą įsijungti į gydymo procesą ir padėti jam suvokti, kad jis pats atsakingas už gydymo rezultatus. Stengiamės suteikti pacientams žinių apie tuberkuliozės užsikrėtimo kelius, ugdome atsakingą požiūrį į kontaktų saugojimą ir jų identifikavimą. Savo pacientus mokome elementarių dalykų, susijusių su kosulio higienos reikalavimais, suteikiame informaciją apie kontroliuojamo gydymo reikšmę“.

Sonata Tenytė

Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų ryšių specialistė

El. p. sonata.tenyte@siauliuligonine.lt

Užs. Nr. 495851