Privilegijos neišnyks – jų bus tik daugiau

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Iš gilaus stalčiaus pagaliau vėl išimtas Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektas, pradėtas „gimdyti“ dar praėjusios kadencijos pradžioje ir labai lauktas visuomenės. Lauktas, nes buvo žadama panaikinti daugybę pačių deputatų sau prigalvotų privilegijų. Deja, privilegijos ne tik neišnyko, jų siūloma dar daugiau.

Vienintelė parlamentarams nepalanki nuostata, kurią siūloma priimti – Seimo nariui, be pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtame Seimo posėdyje, Seimo struktūrinio padalinio, kurio narys jis yra, posėdyje, darbo užmokestis mažinamas 5 proc. už kiekvieną praleistą posėdį. Anksčiau už daugiau nei pusę nepateisintų praleistų posėdžių algą būdavo galima sumažinti trečdaliu, tačiau dabar alga iš viso negali būti sumažinta.

Tačiau pateisinama priežastimi būtų laikoma ne tik liga, komandiruotė ir t.t., bet ir pareiškimas, kad posėdį seimūnas praleido dėl savo politinių pažiūrų. Pateisinama priežastis būtų ir buvimas ministru.

Visiems, kurie neturi būsto 50 km spinduliu aplink Vilnių, priklausytų nemokamas būstas (susimokėti reikėtų tik už komunalines paslaugas).

Parlamentinėms išlaidoms numatoma skirti nebe 0,8 VMDU, o net 1 VMDU dydžio sumą per mėnesį (dabar 1 VMDU – 1517,4 euro). Kas tai per išlaidos? Telekomunikacijų, automobilių nuomos, pašto prekių, knygų, gėlių, suvenyrų pirkimo, netgi paspirtukų nuomos išlaidos ir t.t. Beje, ir ekspertinių išvadų rengimo išlaidos, taip pat išlaidos, susijusios su dokumentų vertimu į užsienio kalbą. Nors Seimas jau nusprendė, kad frakcijos ir taip turės galimybę pasinaudoti išorinių ekspertų paslaugomis rengiant teisės aktų projektus. Žodžiu, ekspertizės išlaidoms apmokėti skiriama 1 VMDU dydžio suma ir papildoma suma, atsižvelgiant į frakcijos dydį taip, kad kiekvienam frakcijos nariui tektų po 0,5 VMDU dydžio sumos.

Negana to, naujame įstatyme numatoma ir dar viena papildoma privilegija – dar 0,3 VMDU kas mėnesį skirti Seimo nario biuro nuomai, eksploatavimui, biuro ir kompiuterinės technikos nuomos, raštinės reikmenų įsigijimo išlaidoms. Deja, nors parlamentarai paprastai nedirba 5 mėnesius per metus, atostogų jie nenori įsiteisinti, nes per atostogas dingtų „parlamentinės išlaidos“.

Siūloma palikti nuostatą, kad neperrinktiems parlamentarams mokama išeitinė kompensacija – tiek mėnesių vidutinio Seimo nario darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, kiek metų nepertraukiamai truko jo kaip Seimo nario kadencija, bet ne mažesnė kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 algų dydžio. Nepaisant to, įrašyta nauja nuostata, kad neperrinktam parlamentarui turi būti garantuota iki tapimo deputatu buvusi darbo vieta.