Prasidėjo brandos egzaminų sesija

Asociatyvi nuotr.
Pirmajame lietuvių kalbos ir literatūros egzamine abiturientai sulaukė užduočių lapo su gramatinėmis klaidomis.

Birželio 5 dieną Lietuvoje bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai laikė pirmąjį egzaminą – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros.

Per keturias egzamino valandas abiturientai turėjo parašyti vieną rašinį, pasirinkdami iš dviejų samprotavimo ir dviejų literatūrinio rašinio temų. Samprotavimo rašinio temos: „Kaip vaizduotė veikia santykį su tikrove?“ (rekomenduojami autoriai: Maironis, Marius Ivaškevičius) ir „Kada prieinama prie kraštutinumų?“ (rekomenduojami autoriai: Vincas Krėvė, Marius Katiliškis). Literatūrinio rašinio temos buvo: „Muzikos reikšmės literatūroje“ (rekomenduojami autoriai: Šatrijos Ragana, Henrikas Radauskas) bei „Intymumo vaizdavimas literatūroje“ (rekomenduojami autoriai: Juozas Tumas-Vaižgantas, Jurgis Kunčinas).

Tiek abiturientus, tiek pedagogus trikdė tai, kad Nacionalinė švietimo agentūra lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduoties lape paliko tris rašybos klaidas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius skelbia, kad šiais metais brandos egzaminus laiko 1 210 abiturientų (iš jų – 930 abiturientų iš Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų), 19 buvusių mokinių ir 44 eksternai. Šiaulių mieste organizuojami 11 valstybinių ir 5 mokykliniai brandos egzaminai. Egzaminų sesija jau prasidėjo.

Į lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą buvo registruoti 839 abiturientai, užsienio kalbos (anglų) – 883, istorijos – 405, matematikos – 747, biologijos – 280, fizikos – 143, chemijos – 100, informacinių technologijų – 99, geografijos – 145, užsienio kalbos (rusų) – 34, užsienio kalbos (vokiečių) – 21.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 403 kandidatai, gimtąją kalbą (rusų) – 10, muzikologijos – 3, menų – 59, technologijų – 343. Brandos darbą rengė 3 abiturientai.

Valstybiniams ir mokykliniams brandos egzaminams vykdyti iš viso sudaryta 90 brandos egzaminų vykdymo centrų. Valstybinius brandos egzaminus vykdys 63 vyresnieji vykdytojai, 63 administratoriai, apie 630 vykdytojų.