Piktnaudžiavimai meta šešėlį ambulatorinių paslaugų sistemai

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Ambulatorines slaugos paslaugas namuose Šiauliuose teikia 10 gydymo įstaigų komandų.
Pastaruoju metu vis labiau populiarėja ambulatorinės slaugos paslaugos pacientų namuose. Senėjant visuomenei, trumpėjant ligonių gydymo laikui ligoninėse, tokių paslaugų poreikis auga. Senyvo amžiaus žmonėms patogu, kai nereikia niekur vykti, juos medikai lanko namuose. Neseniai sulaukėme šiaulietės skambučio, ji tikina, kad ši sistema turi landų, todėl joje plačiai sukčiaujama – prirašomos nesuteiktos paslaugos. Pasidomėjome, kaip kontroliuojamas ambulatorinių paslaugų teikimas.

Paslaugų nesuteikė, bet e.sveikatoje pažymi, kaip suteiktas

Į redakciją paskambinusi šiaulietė pasakojo, kad globoja jau antrą senyvo amžiaus artimą žmogų. Ji pastebėjo, kad nors medikai pacientų namuose neaplanko, e.sveikatos paciento paskyroje pažymi, kad buvo ir suteikė paslaugas. Taip ir įstaiga, ir medikai iš Ligonių kasų gauna atlyginimą už neatliktas paslaugas. Spėjama, kad paslaugų prirašinėjimas aktualus tiek privačiose sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įmonėse, tiek valstybinėse.

Moteris mano, kad specialistai, prirašantys neatliktas ambulatorines paslaugas, viliasi, kad senyvo amžiaus žmonės nesugebės atsidaryti e.sveikatos paskyros ir pasitikrinti ten esančių įrašų.

Poliklinikos ambulatorinių paslaugų komandoje – 5 specialistai

Šiaulių centro poliklinikos direktoriaus pavaduotoja valdymui Danutė Šimkutė informavo, kad ši įstaiga ambulatorines slaugos paslaugas namuose (ASPN) teikia nuo 2020 metų. Per mėnesį vidutiniškai šiauliečiai gauna po 1 336 tokias paslaugas, o per metus – 16 040.

Medikai į namus teikti paslaugų vyksta pas miesto gyventojus, kuriems yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos paslaugų poreikis, arba pas tuos, kuriems po suteiktų chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Ambulatorinės slaugos paslaugų komandos nariai savarankiškai, pagal šeimos gydytojo paskyrimus ar pagal operavusio gydytojo rekomendacijas, atlieka paslaugas paciento namuose: vertina ir seka žmogaus būklę, skiepija, suleidžia vaistus, pastato lašinę, atlieka stomų, žaizdų, pragulų priežiūrą, pamatuoja arterinį kraujo spaudimą, paima ėminius diagnostiniams tyrimams, užrašo elektrokardiogramą, apmoko paciento artimuosius asmens higienos, pragulų profilaktikos ir panašiai.

Kineziterapeutas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, nustato ir gydo nervų sistemos funkcijų, raumenų ir sąnarių sutrikimus. Kineziterapeutas specifiškai gali padėti palengvinti judesius ir funkciją, sumažinti skausmą, padidinti judėjimo galimybes.

Slaugytojo padėjėjas užtikrina tinkamą asmens higieną – žmogų išmaudo arba padeda jam pačiam išsimaudyti, kerpa nagus, sulašina lašus, keičia sauskelnes ar palas, prižiūri burnos ertmę ir panašiai.

Šiaulių centro poliklinikoje Slaugos tarnybos komandą sudaro: 5 bendrosios praktikos slaugytojos, viena iš jų taip pat vykdo Slaugos tarnybos namuose koordinatorės darbo funkcijas, 3 slaugytojo padėjėjai, 2 kineziterapeutai, 1 socialinė darbuotoja-atvejo vadybininkė.

Direktoriaus pavaduotoja paaiškino, kad mažinamas stacionarinių paslaugų teikimas, tačiau didinamas ambulatorinių paslaugų teikimas namuose – tokia yra Sveikatos apsaugos ministerijos formuojama politika.

Ambulatorinių paslaugų poreikis nuolat auga, nes vis daugiau žmonių, turinčių fizinę ar psichinę negalią, po operacijų, traumų įgyja apribotas galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti gyvenimą. Dauguma pacientų nori gyventi savo aplinkoje, palaikomi artimųjų bei kiek įmanoma ilgiau stengiasi patys pasirūpinti savimi. Vis dar nemažai pasitaiko aplankyti žmonių, kurie yra vyresnio amžiaus ir gyvena vieni, bet nežino apie ASPN teikiamas paslaugas namuose.

Kaip įstaiga kontroliuoja, kad nebūtų prirašoma neatliktų paslaugų?

Paslaugų suteikimo tvarka kontroliuojama pagal sudarytą dienos planą, kurį kasdien susiplanuoja kiekvienas ASPN darbuotojas. Plane surašyti lankomi pacientai, atvykimo bei išvykimo laikai yra fiksuojami. Plano patikrą atlieka Slaugos tarnybos namuose koordinatorė. Taip pat periodiškai atliekamas vidaus medicininis auditas dėl ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo namuose.

„Yra pasitaikę keletas pažeidimų, kai paslauga suvesta kitam žmogui dėl panašios paciento pavardės. Būna, kad suteiktos paslaugos namuose, bet po kelių valandų pacientas atvyksta į ligoninę“, – pasakojo D. Šimkutė.

Ji atkreipė dėmesį, kad Slaugos tarnybos namuose koordinatorė reguliariai vykdo apklausą apie suteiktas paslaugas, jų kokybę. Ji skambina telefonu pacientams bei jų artimiesiems.

Medikų vizitas atvirtinamas paciento parašu

UAB „Rezus.lt“ ambulatorinės slaugos paslaugas pacientų namuose pradėjo teikti prieš porą metų. Slaugos paslaugų vadovė Dainora Jasmantė informavo, kad įmonė ambulatorines paslaugas namuose teikia ne tik Šiauliuose, bet ir Mažeikiuose, Joniškyje, Panevėžyje ir Vilniuje.

Vasario 1 dienos duomenimis, Šiauliuose įmonės komandos specialistai lankėsi pas 225 gyventojus, per mėnesį suteikiama apie 2 000 įvairaus pobūdžio ambulatorinių slaugos paslaugų.

Įmonės ASPN komandoje Šiauliuose dirba 4 slaugytojos, 2 slaugytojų padėjėjos ir 4 kineziterapeutai.

„Stebime ASPN poreikio augimą ir pacientų skaičiaus didėjimą. Vis daugiau pacientų sužino apie šias paslaugas iš savo gydytojų, artimųjų, pažįstamų, kurie tokias paslaugas jau gauna. Pacientų skaičius didėja ir dėl visuomenės senėjimo procesų“, – akcentavo D. Jasmantė.

Ji priminė, kad siuntimą gauti ASPN išrašo šeimos gydytojas, gydytojas geriatras arba pacientą stacionare gydantis gydytojas.

„Siekiant kontroliuoti paslaugų teikimą, yra nustatyti maksimalūs vienos dienos krūviai darbuotojams. Vienu etatu dirbančiam komandos nariui maksimalus apsilankymų skaičius per vieną dieną neturi viršyti 12 apsilankymų. Taip pat suvedant apsilankymo duomenis į informacinę sistemą būtina nurodyti paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos laiką bei atliktus veiksmus ir procedūras. Nesenai vėl grįžome prie paciento lankymo namuose grafiko, kuris yra laikomas jo namuose. Po kiekvienos paslaugos suteikimo ASPN darbuotojas ir pacientas pasirašo grafike, patvirtindami, kad paslauga buvo suteikta“, – apie kontrolę pakomentavo vadovė.

Ambulatorinių slaugos paslaugų poreikis auga

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (TLK) informavo, kad 2024 metais ambulatorinės slaugos paslaugas namuose Šiaulių mieste teikia 10 įstaigų, iš jų 3 yra viešosios įstaigos ir 7 privačios. Šių metų sausio – vasario mėnesiais vidutiniškai šios įstaigos suteikė ambulatorinių slaugos paslaugų namuose už 155 000 eurų.

Be jau minėtų darbuotojų, į ASPN komandą, esant poreikiui, papildomai gali būti įtraukiama daugiau specialistų, taip pat medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, dietistas.

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų už teikiamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose, atsižvelgiant į nustatytą slaugos paslaugų poreikį, kompensuojami 52, 156 arba 365 komandos specialistų vizitai pas vieną paslaugų gavėją per metus.

Šiaulių TLK Kontrolės skyriaus vedėja Dalia Ozolienė patvirtino, kad ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis auga. Šiaulių teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje (Šiaulių ir Telšių apskritys) 2022 metais tokias paslaugas gavo 10 188 gyventojai, o 2023 metais – jau 11 943. Matyti, kad per metus šių paslaugų poreikis išaugo 17,2 procento.

„Paslaugų poreikio augimą lemia ir senstanti visuomenė, ir pacientų bei jų artimųjų noras šias paslaugas gauti. 2022 metais regiono gyventojams buvo suteikta daugiau nei 465 000 paslaugų už 6,5 milijono eurų, o 2023 metais – daugiau nei 519 000 paslaugų už 9 milijonus eurų“, – mini skaičius, kurie yra iškalbingi, skyriaus vadovė.

Apie prirašytas, bet nesuteiktas paslaugas prašoma pranešti

D. Ozolienė informavo, kad Šiaulių TLK, vykdydama asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su Ligonių kasa, veiklos priežiūrą, nuolat atlieka stebėseną, o jos pagrindu vykdo supaprastintas neatitikčių vertinimo ir kontrolės procedūras. 2023 metais iš viso atliktos 55 procedūros 34 įstaigose, nustatytos 2 508 neatitiktys, dėl kurių susidarė 45 711 eurų žala PSDF.

Pernai vis dar pasitaikė atvejų, kai ligoninėse gydomiems pacientams buvo neva teikiamos ir ambulatorinės slaugos paslaugos namuose arba kai ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose buvo suteiktos tuo pačiu metu, kai nurodyta, jog pacientui teiktos ir ASPN. Visais nustatytais atvejais žala į PSDF grąžinta.

Nuolat vyksta įvairūs tarpinstituciniai susitikimai, kuriuose aptariamos minėtų paslaugų teikimo problemos, rengiami pranešimai ASPN ir ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Ligonių kasų atstovė pranešė, kad TLK nuolat vykdo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo stebėseną pagal privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis. Ligonių kasų kontrolės procedūros metu analizuojami ir e.sveikatos duomenys, jei reikia – apklausiami ir pacientai ar jų atstovai, išklausomi ir paslaugų teikėjų argumentai. Neatitikčių atvejais nustatytą žalą PSDF reikalaujama atlyginti.

„Šiaulių TLK specialistai kviečia gyventojus nuolat stebėti savo e. sveikatoje esančius įrašus ir pataria, ką daryti, radus šiuose įrašuose netikslumų. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pacientas turi teisę reikalauti, jog neteisinga informacija apie jo gydymąsi e.sveikatoje būtų nedelsiant ištaisyta. Pirmiausia žmogui reikėtų kreiptis į klaidingą įrašą pateikusios gydymo įstaigos administraciją, kad ši ištaisytų neteisingus duomenis. Radus įrašų apie paslaugas, kurios nebuvo suteiktos, prašome pranešti TLK, kad už pacientams nesuteiktas paslaugas nebūtų apmokama iš PSDF“, – kvietė D. Ozolienė.

Jeigu problemos gydymo įstaigoje nepavyksta išspręsti, siūloma kreiptis į TLK pagal savo gyvenamąją vietą, bendraisiais ligonių kasų gyventojų konsultavimo telefonais arba elektroniniu paštu info@vlk.lt. Gavusi paciento kreipimąsi, Ligonių kasa žada operatyviai spręsti problemą, nors e.sveikatos sistemos duomenų Ligonių kasos nekuruoja.

Primenama, kad apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas žmogus gali sužinoti ir prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų sistemos www.epaslaugos.lt