Penkios Šiaulių mokyklos dalyvaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Vitalio LEBEDŽIO nuotr.
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos pristatymas Šiaulių savivaldybėje.

Šiaulių miesto savivaldybėje vyko „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pristatymo renginys. Programoje dalyvauti atrinktos penkios Šiaulių miesto mokyklos: dvi gimnazijos ir trys progimnazijos. „Tūkstantmečio mokyklos“ programoje dalyvaus Gytarių progimnazija, Salduvės progimnazija, Ragainės progimnazija, Stasio Šalkauskio gimnazija ir Universitetinė gimnazija.

Svarbiausius „Tūkstantmečio mokyklos“ programos aspektus apžvelgė Europos socialinio fondo agentūros ekspertė Rūta Petrylaitė. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja Živilė Nakčiūnienė pristatė Šiaulių miesto švietimo pažangos planą, numatytas mokyklų veiklos tobulinimo priemones ir siekiamus rezultatus.

Antroje renginio dalyje į „Tūkstantmečio mokyklų“ programą atrinktų mokyklų atstovai diskutavo apie mokyklų bendruomenių lūkesčius ir programos iššūkius. Diskusiją moderavo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro direktorė Vilma Tubutienė.

Programoje dalyvauti apsisprendusios savivaldybės atliks savo švietimo būklės analizę. Vėliau, iki birželio mėnesio, padedant „Tūkstantmečio mokyklų akademijos“ ekspertams, parengs pažangos planą apie savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslus, tobulintinas sritis ir joms reikalingas investicijas. Iki pažangos plano patvirtinimo savivaldybės turės numatyti ir suderinti mokyklų tinklo stiprinimo pakeitimus.

Nors „Tūkstantmečio mokyklų“ programa skirtingose savivaldybėse bus kiek kitokia, visur bus telkiamas dėmesys į keturias sritis: lyderystė, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas. Šios prioritetinės kryptys buvo plačiai aptartos ir išgrynintos per visuomenės, švietimo ekspertų diskusijas, kūrybines dirbtuves.