Paskirtas Šiaulių vyskupas koadjutorius

vilnensis.lt nuotr.
Šiaulių vyskupu koadjutoriumi popiežius paskyrė Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Darių Trijonį.

Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Darių Trijonį popiežius paskyrė Šiaulių vyskupu koadjutoriumi.

Šiaulių vyskupijos vyskupu ordinaru D. Trijonis taps tą akimirką, kai popiežius priims dabartinio Šiaulių vyskupo atsistatydinimą.

D. Trijonis gimė 1973 metais Telšiuose. Baigęs vyskupijos kunigų seminariją, 1997 metų gegužės 18 dieną buvo įšventintas kunigu. 1999-aisiais Romos Popiežiškajame Laterano universitete įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. Trejus metus darbavosi kaip Telšių kunigų seminarijos klierikų ugdytojas ir dėstytojas. 2002 metais išvyko tęsti teologijos studijų į Romą. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje 2006 metais apsigynė daktaro disertaciją. Grįžęs į Lietuvą ėjo Telšių kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė moralinę teologiją. 2012–2015 metais kunigas D. Trijonis dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, Vilniaus kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją. 2015 metais grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių katedros parapijos administratoriumi.

2017 metų rugsėjo 29 dieną popiežius Pranciškus nominavo kunigą D. Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. Tų pačių metų gruodžio 16 dieną Vilniaus katedroje D. Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.